reklama

Většina postkomunistických států ekonomicky dohání staré země Evropy

úvodní obrázek

Doháníme evropskou ekonomiku

Jak se východoevropské země přiblížily průměru Evropské unie v HDP na obyvatele. Odhad je pro letošní rok, EU představuje 100 procent.

Země HDP na obyvatele
Rakousko127
EU100
Česko92
Slovinsko88
Estonsko84
Litva83
Slovensko78
Maďarsko73
Polsko73
Lotyšsko71
Rumunsko66
Chorvatsko64
Bulharsko51

Většina postkomunistických zemí svým HDP na obyvatele propočteným s ohledem na paritu kupní síly předstihla Řecko s 69 procenty unijního průměru. Česko má stejný ukazatel jako Španělsko, během několika let dosáhne italské úrovně, uvádí Vídeňský ústav pro mezinárodní hospodářská srovnání.

Postkomunistické hospodářství

Velikost ekonomik ve střední a východní Evropě podle loňské hodnoty HDP, propočet s ohledem na paritu kupní síly v miliardách eur.

ZeměHDP
Polsko843
Rumunsko389
Česko299
Maďarsko215,2
Slovensko130,2
Bulharsko109,3
Chorvatsko79,7
Litva70,1
Slovinsko55,7
Lotyšsko41,4
Estonsko33,7

HDP na obyvatele

ve srovnání s Rakouskem a průměrem EU, propočet s ohledem na paritu kupní síly v eurech.

Východ se vylidňuje

Počet obyvatel ve většině zemí výrazně klesl.

ZeměPočet v milionech obyvatel (rok 2018)Změna proti r. 1990 v %
Polsko38 0
Rumunsko19,5-16
Česko10,6 2,9
Maďarsko9,8-6
Bulharsko7-19,5
Slovensko5,5 2,8
Chorvatsko4,1-14,6
Lotyšsko1,9-27,5
Litva2,8-24,3
Slovinsko2 0
Estonsko1,3-16

Dramatický pokles počtu obyvatel za uplynulých 30 let zaznamenaly Lotyšsko a Litva, stejně jako členské státy unie v jihovýchodní Evropě. Klesla porodnost, hlavně kvůli sociální nejistotě během 90. let, roste stěhování za prací do zahraničí. Prodloužil se ale očekávaný věk dožití při narození. Nejvíce ve Slovinsku, o 8,5 roku na 81,2 roku, což je více než v Německu (81 let). Zpráva jmenuje i Česko, kde se žije v průměru o 7,8 roku déle, český ukazatel 79,5 roku je o rok lepší než v USA.

Průměrná měsíční mzda

Hrubá mzda za rok 2018, v přepočtu na eura dle běžného kurzu

Ve Slovinsku, které má v regionu nejvyšší nominální mzdu, jsou také nejvyšší ceny. Odpovídají 82 procentům unijního průměru, v Estonsku 77 procentům, zatímco v Česku 69 procentům. V Bulharsku je cenová hladina ve srovnání s unijním průměrem na 51 procentech.

S kým obchodujeme

Klíčové exportní trhy středoevropských zemí, podíly na vývozu v procentech

Česko

(leden–září 2019)

Německo

32 %

Slovensko

7,5 %

Polsko

6 %

Maďarsko

(leden–srpen 2019)

Německo

27,2 %

Slovensko

5,45 %

Itálie, Rumunsko

5,43 %

Polsko

(rok 2018)

Německo

35 %

Česko

7,9 %

Británie

7,7 %

Slovensko

(leden–srpen 2019)

Německo

22,7 %

Česko

11 %

Polsko

7,5 %

Zdroj: Vídeňský ústav pro mezinárodní hospodářská srovnání, Světová banka, statistické úřady Česka, Maďarska, Polska a Slovenska

reklama