reklama

Slet sokolů v Praze vyvrcholí předvedením hromadných skladeb na stadionu v Edenu

V závěru tohoto týdne vyvrcholí XVI. všesokolský slet. V čase oslav 100. výročí od vzniku republiky se kromě provedení hromadných skladeb na stadionu v pražském Edenu uskuteční řada dalších doprovodných akcí.

Sokol dnes

1100

Počet tělocvičných jednot.

800

Počet sokoloven.

250

Počet uměleckých souborů.

100 mil. korun

Částka vyjadřuje průměrný roční rozpočet organizace.

10 mld. korun

Taková je odhadovaná hodnota Sokolem spravovaného majetku, zejména obecních sokoloven.

500 korun

Základní spolkový příspěvek je 500 Kč, dále členové platí další poplatky za danou činnost, které se věnují.

160 tisíc

Sokol má 160 tisíc členů.

XVI. všesokolský slet

Koná se v Praze v prvním červencovém týdnu. Předcházely mu regionální slety, kdy se v jednotlivých obecních a krajských župách členové sokolské obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali. Slet zahájil v neděli 1. července průvod Prahou, v průběhu týdne následují pódiová vystoupení a další program, vše vyvrcholí ve čtvrtek a pátek předvedením hromadných skladeb na stadionu v Edenu.

20 000 lidí
zobrazit více

Tolik lidí ve věku od několika měsíců do 96 let se zúčastní sletu. Cvičenců bude zhruba 15 tisíc.

2500 zahraničních hostů
zobrazit více

Ze zahraničí přijedou hosté například z Řecka, Švédska, Dánska, USA, Chile, Brazílie, Kanady nebo Austrálie.

1647 cvičenců
zobrazit více

Maximální počet, který se představí během jedné hromadné skladby (skladba pro dorostenky a ženy Siluety).

Sokol a historie

V roce 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner zakládají, inspirováni německými turnerskými spolky, tělocvičnou skupinu. Spolek se prezentuje jako apolitický, klade si za cíl fyzický a morální růst českého národa. Za první světové války sehráli sokolové historickou úlohu při vytváření československých legií ve Francii a v Rusku. Po konci války a vzniku samostatného Československého státu zemi chyběla vlastní armáda. Ta byla postupně vybudována právě na základech sokolského hnutí.

Po dobu celého svého fungování až do druhé světové války se sokolové snažili o budování sportovišť a tělovýchovných areálů, takzvaných sokoloven. Spolek byl rozpuštěn poprvé v roce 1941 Reinhardem Heydrichem a podruhé v roce 1956 ÚV KSČ. Po roce 1989 se sokolové snaží navázat na bohatou předválečnou historii. Organizují tělovýchovnou činnost, podporují cvičení a sportovní aktivity včetně výkonnostního sportu. Současnou starostkou Sokola je od roku 2011 Hana Moučková. Je vůbec první ženou v této vrcholné funkci.

Slavné slety v minulosti

I. slet 1882

18. června na Střeleckém ostrově v Praze cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka dr. Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory.

1907

První velký slet trval čtyři týdny, uvedena byla sletová scéna "Šachový turnaj", zobrazující vítězství husitů nad Zikmundem. Průvodu se zúčastnilo přes 12 tisíc členů Sokola a sokolská jízda.

1920

Na Letné se vystřídalo přes 100 tisíc cvičenců, které sledovalo přes 500 tisíc diváků, přítomen byl i prezident Masaryk. Oslavou vzniku republiky se stala scéna "Stavba sochy svobody".

1938

Jubilejní X. slet se konal v době fašistické hrozby. Slavná prostná "Přísaha republice" cvičilo 30 000 mužů najednou, stejný počet žen předvedl originální rej jako první "velkou choreografii".

1948

Slet připravovaný hned po válce se uskutečnil až po únorovém puči komunistů. Prostná mužů "Věrni zůstaneme" vzpomněla sokolů umučených za války. Po sletu bylo komunistickými akčními výbory vyloučeno ze Sokola a existenčně postiženo přes 11 tisíc členů obce.

1994

Po přestávce trvající 46 let vystoupilo na Strahově asi 23 000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Na tribunu přišel i prezident Václav Havel.

2012

Jednalo se o vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola, hromadná cvičení proběhla na stadionu v Edenu

Zdroj: Česká obec sokolská

reklama