reklama

Počet přihlášek na víceletá gymnázia roste. Odborníci se přou, zda se mají zrušit

úvodní obrázek

Dnes začínají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Odborníci se už dlouho přou o to, zda by se tyto školy měly rušit.

Obnovená tradice z císařského Rakouska

Šestiletá a osmiletá gymnázia obnovily české úřady v roce 1990, aby pomohly ke vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Převládalo tehdy mínění, že bude dobré vrátit se k úspěšnému systému víceletých gymnázií z první republiky a císařského Rakouska. Nyní ale fungují spíše jako kvalitnější nabídka pro běžné, byť dobře prospívající děti.

Argumenty pro

Lepší rozvoj nadaných dětí

Žáci na víceletých gymnáziích dosahují výrazně lepších výsledků než žáci základních škol. Mimořádně nadané děti mají šanci lépe rozvinout své schopnosti.

Větší šance na VŠ

Děti sem jejich rodiče hlásí nejčastěji proto, že očekávají vyšší šanci pro přijetí na vysokou školu. Vysokoškolsky vzdělaným rodičům se také často nelíbí kvalita základní školy, kterou jejich potomek navštěvuje.

Argumenty proti

Učit děti dohromady

Vyspělé státy západní Evropy se už od 90. let kloní k inkluzi, tedy ke vzdělávání nadanějších i méně nadaných žáků dohromady. Roku 1996 experti OECD doporučili vládě, aby víceletá gymnázia zrušila, tehdejší kabinet Václava Klause (ODS) to ale neudělal. O zrušení se snažil i ministr školství Eduard Zeman (ČSSD) v roce 2001.

Zamezit elitářství

Výzkum ukázal, že na víceletých gymnáziích studují především žáci z rodin, kde mají buďto rodiče vyšší vzdělání, nebo je rodina bohatší. Kritici říkají, že se děti rozdělují příliš brzy, že to vede k elitářství a rozštěpení společnosti.


68 % žáků gymnázií je z rodin s vysokým sociálním statusem

16 % žáků na gymnáziích je z rodin s nižším sociálním statusem

Počet dětí, které studují na gymnáziích

Gymnazisté tvoří zhruba třetinu všech středoškoláků.

57 %

dětí na gymnázích tvoří dívky, jejich podíl se v posledních letech nemění.

Počet přihlášek na osmiletá gymnázia

Jak vnímají víceletá gymnázia rodiče

Výzkum Medianu pro Člověka v tísni, zveřejněný minulý týden, ukázal, že i rodiče jsou rozdělení. Část by na současném stavu víceletých gymnází nic neměnila, část by byla pro omezení počtu dětí na ty nejnadanější.

v procentech

Kolik je v Česku víceletých gymnázií

Přestože tendence rušit víceletá gymnázia se objevují už řadu let, zatím k tomu reálně nedochází. Jejich počet je víceméně pořád stabilní, stejně jako podíl žáků, kteří na nich studují.

Počet osmiletých gymnázií

2007/2008278
2008/2009278
2009/2010279
2010/2011280
2011/2012280
2012/2013279
2013/2014276
2014/2015275
2015/2016276
2016/2017275
2017/2018273
2018/2019271

Proč rodiče dávají děti na víceleté gymnázium

Výzkum Medianu pro Člověka v tísni


v procentech

Zdroj: ročenka MŠMT, Člověk v tísni

reklama