reklama

V Česku vládne spokojenost. Ta roste s výší vzdělání či příjmem domácností

úvodní obrázek

V posledních třech letech se spokojenost Čechů se životem výrazněji nemění. Mírný setrvalý nárůst je patrný od května 2013. Data CVVM ukazují, že čím je člověk vzdělanější, tím je spokojenější. Spokojenost roste také s vyšším příjmem domácnosti a kladnějším hodnocením ekonomické a politické situace. Spokojenější jsou pravicově orientovaní lidé a voliči pirátů. Méně spokojení jsou nezaměstnaní a důchodci, ovdovělí nebo rozvedení. Z hlediska rodinného stavu jsou nejspokojenější lidé, kteří jsou dosud svobodní.

Spokojenost se životem

v %, červen 2019

Vývoj spokojenosti se životem

v %

Spokojenost se životem podle pohlaví

v %

Spokojenost se životem podle vzdělání

v %

Spokojenost Čechů v červnu 2019

Míra nezaměstnanosti

příliš vysoká10 %
přiměřená59 %
příliš nízká25 %
neví6 %

Pozn.: V červnu 2019 byla nezaměstnanost 2,6 %, v červenci stoupla na 2,7 procenta.

Ekonomická situace

Dobrá50,5 %
Ani dobrá, ani špatná33,3 %
Špatná14,6 %
Neví1,7 %

Pozn.: V červnu 2019 byla nezaměstnanost 2,6 %, v červenci stoupla na 2,7 procenta.

Hodnocení úrovně vlastní domácnosti

Dobrá53,1 %
Ani dobrá, ani špatná36,6 %
Špatná10,2 %
Neví0,2 %

Fungování demokracie

Rozhodně spokojen9 %
Spíše spokojen58 %
Spíše nespokojen24 %
Rozhodně nespokojen5 %
Neví4 %

34 105 korun

bral průměrný Čech v letošním druhém čtvrtletí. Meziročně jde o více než sedmiprocentní nárůst. Dvě třetiny zaměstnanců ale na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián je 29 127 korun.

20. příčka

patří České republice v letošním žebříčku World Happiness Report, který každoročně sestavuje OSN. Češi se umístili mezi Američany a obyvateli Spojených arabských emirátů. Nejšťastnější trojici tvoří Finsko, Dánsko a Norsko. Na poslední, 156. příčce skončil Jižní Súdán.

Říčany

jsou podle letošního Indexu kvality života nejlepším místem k životu. Žebříček sestavuje společnost Deloitte. Za patnáctitisícovým městem se umístila Praha a Hustopeče. Na chvostu se umístila severočeská města Litvínov a Most, za nimi ještě Karviná a úplně nejhůř dopadla Orlová.

reklama