reklama

Ze 160 kilometrů D1 je dokončeno jen 63. Kvůli sporům s ekology se opravy potáhnou roky

162 kilometrů
zobrazit více

162 kilometrů dlouhý úsek dálnice mezi Mirošovicemi a Kývalkou se začal modernizovat 9. května 2013. Cílem je mimo jiné rozšířit šířku dálnice ze současných 26,5 metrů na 28 metrů. V každém směru tak bude dálnice širší o 75 centimetrů.

20 miliard korun
zobrazit více

20 miliard korun bude podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic stát ve výsledku modernizace dálnice D1.

2018
zobrazit více

2018: původní odhady předpokládaly, že modernizace bude dokončena na konci letošního roku. Ministerstvo dopravy následně termín posunulo o tři roky. Už nyní je však jasné, že se stavbu nepodaří dokončit ani do roku 2021.

33 kilometrů
zobrazit více

33 kilometrů dálnice D1 Ředitelství silnic a dálnic nemůže začít modernizovat. Ekologické sdružení Děti země napadlo stavební povolení ve třech etapách modernizace. Ministerstvo proto nemůže dokončit výběrové řízení a zahájení prací je v nedohlednu.

100 tisíc vozidel
zobrazit více

100 tisíc vozidel projede denně po dálnici D1 u Prahy v obou směrech. D1 je nejvytíženější dálnicí celé dálniční sítě v Česku. U Brna jí denně projede zhruba 70 tisíc vozů v každém směru, na Vysočině kolem 35 tisíc aut denně.

Modernizace je rozdělena celkem do 21 úseků

Rozpočet Ředitelství silnic a dálnic na opravy a údržbu dálnic

(částka v milionech kč)

2017 2018
Oprava a údržba dálnic
2 250
3 900
Oprava a údržba silnic I. třídy
7 970
7 500

Kde se aktuálně pracuje

Jak se v Česku staví dálnice

(v kilometrech)

Délka zprovozněných úseků Celková délka zahajovaných dálnic v Česku
2010
58,98
25,2
2011
45,07
0
2012
13,25
0
2013
42,2
35,2
2014
25,29
0
2015
28,17
46,6
2016
31,84
41,72
2017
45,26
52,4
2018 (předpoklad)
29,6
61

Zdroj: SÚKL, OSN, INCB, Canadian Marijuana Index

reklama