reklama

Čeští ředitelé věnují administrativě nejvíce času ze všech zemí Evropské unie

úvodní obrázek

Vysoká míra autonomie přináší ředitelům českých škol velké množství administrativy. Noví ředitelé nebývají na svou roli dostatečně připraveni a nemůžou se ani těšit na příliš vysoký výdělek. Jde o kombinaci, která představuje jeden ze zásadních problémů českého školství. Tato sdělení vyplývají z nové studie think-tanku IDEA, která byla zveřejněna v pondělí. Studie je založena především na mezinárodním šetření TALIS z let 2013 a 2018, zaměřeném na pedagogy druhého stupně základních škol. V roce 2018 se do průzkumu zapojilo 9247 ředitelů ze 47 zemí, z Česka jich bylo 220.

Práce ředitelů

Kolik času ředitelé během školního roku věnují jednotlivým typům činností

2018, v %

40 % pracovní doby

podle mezinárodního šetření TALIS věnují ředitelé českých škol administrativě a schůzkám. Jak upozorňují výzkumníci z think-tanku IDEA při institutu CERGE-EI, jde o nejvíce času z celé Evropské unie, kde je průměr 29 %. Čtvrtina českých ředitelů věnuje administrativě dokonce více než polovinu svého pracovního času. Prvenství Česka v administrativní zátěži ředitelů vysvětluje studie IDEA vysokou mírou autonomie škol. Ředitelé jsou vedle pedagogického vedení školy odpovědní za celou řadu dalších věcí. Hospodaří s penězi školy, starají se o její majetek a na starost mají i personální otázky.

16 % času

zbývá českým ředitelům na pedagogickou činnost, jako je výuka žáků, mentorování učitelů nebo hospitace v hodinách. Průměr Evropské unie je 17 %.

Platy ředitelů

Hrubá měsíční mzda vybraných řídících pracovníků, rok 2018 (zdroj ČSÚ)

Průměr – 69 044 korun

Vzdělávání – 54 312 korun

Zdravotnictví – 81 685 korun

Výzkum a vývoj – 89 464 korun

Lidské zdroje – 83 242 korun

Finance – 88 764 korun

Ředitelé základních škol v Česku mají srovnatelné výdělky jako jiní vysokoškolsky vzdělaní lidé. V porovnání s ostatními vysokoškoláky na šéfovských pozicích jsou na tom ale hůře.

Stárnutí ředitelů

V období 2013–2018 v Česku podle šetření TALIS výrazně vzrostl podíl ředitelů starších 60 let, a to z 10 % na 20 %. Naopak klesá počet ředitelů, kterým je 40–49 let. Na začátku měření (v roce 2013) jich bylo 39 %, na konci měření v roce 2018 jich bylo už jen 26 %. Nejvíce ředitelů nad 60 let má Kypr, jde téměř o polovinu. Nejméně naopak Anglie s 5,5 procenta.

Připravenost ředitelů škol

Budoucí ředitelé se v Česku uchází o místa, aniž by byli na funkci dostatečně připraveni. Podle dat TALIS 2018 dokončilo před nástupem do funkce 40 % ředitelů školení či kurz zaměřený na administrativní vedení školy. V Evropě se jedná v průměru o 56 % ředitelů. Pouze 32 % uchazečů absolvovalo školení nebo kurz zaměřený na řízení výuky ve škole – průměr evropských zemí je 50 %. Česko tedy zaostává za průměrem Evropy zejména v přípravě ředitelů na řízení školní výuky a v přípravě na vedení učitelů.

Kdy ředitelé škol absolvují odborné kurzy

2018, v %

Kurz zaměřený na řízení školy či ředitelské povinnosti

Kurz pro vedení učitelů

Kurz zaměřený na řízení výuky ve škole

Zdroj: ČSÚ, TALIS 2013 a 2018

reklama