reklama

Před 70 lety byla ČSSD násilně sloučena s KSČ. Trauma z možného opakování historie přetrvává

Před 70 lety – 27. června 1948 – došlo k násilnému sloučení ČSSD a KSČ. I proto dnes pro řadu sociálních demokratů představuje vstup do vlády podporované čím dál troufalejšími komunisty nové trauma.

Zrádce Fierlinger

Jako se o někdejším umírněném maďarském šéfkomunistovi Jánosi Kádárovi vtipkovalo, že je ředkvička (navrch rudý, uvnitř bílý), o bývalém československém premiérovi a předsedovi sociální demokracie Zdeňku Fierlingerovi (1891-1976) platí pravý opak. Navrch bílý, uvnitř rudý.

Převládá názor, že někdejší legionář, diplomat a blízký spolupracovník Edvarda Beneše se ve 30. letech stal agentem sovětské tajné služby NKVD.

zobrazit více

V roce 1945 prosadil, že Československo se smluvně zavázalo poskytnout Sovětskému svazu své zásoby uranu.

Jako poválečný předseda ČSSD a vůdce jejího levého křídla úzce spolupracoval s KSČ. Po únoru 1948 byl hlavním iniciátorem „sloučení“ obou stran, což v praxi znamenalo přestup do KSČ a likvidaci sociální demokracie.

Profesor Václav Černý po návštěvě Edvarda Beneše 12. března 1948 zapsal a dosvědčoval tato prezidentova slova: „Největší zrádce je Fierlinger, rozdupat ho jako hada. Ten musí viset na nejbližším stromě."

Fierlinger se po únoru 1948 dočkal nevídané řady prebend. Byl ministrem průmyslu (únor 1948 až červen 1948), náměstkem předsedy vlády (1948-1953), ministrem pro věci církevní (1951-1953), předsedou parlamentu (1953-1964), poslancem parlamentu (1948-1971), členem předsednictva ÚV KSČ (1948-1966), členem ÚV KSČ (1948-1971) a předsedou Svazu československo-sovětského přátelství (1964-1969).

Volební výsledky ČSSD a KSČM po roce 1989

ČSSD KSČM
1990 ČNR
4,11 %
13,24 %
1992 ČNR
6,53 %
14,05 (Levý blok)
1996 PSP ČR
26,44 %
10,33 %
1998 PSP ČR
32,31 %
11,03 %
2002 PSP ČR
30,2 %
18,51 %
2006 PSP ČR
32,32 %
12,81 %
2010 PSP ČR
22,08 %
11,27 %
2013 PSP ČR
20,45 %
14,91 %
2017 PSP ČR
7,27 %
7,76 %

ČNR - Česká národní rada

PSP ČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Proměna rudých stran v bývalém sovětském bloku

Subjekty, jež se transformovaly v klasické sociálnědemokratické strany západního typu

Polsko

Polská sjednocená dělnická strana (PSDS)

Vznikla roku 1948 sloučením Polské dělnické strany a Polské socialistické strany. V lednu 1990 se PSDS rozpustila. Jedna část členů založila Sociální demokracii Polské republiky, druhá část členů pak Sociálnědemokratickou stranu Polské republiky. Od roku 1999 vystupují sociálnědemokraticky orientovaní postkomunisté pod značkou Sjednocená demokratická levice (SLD). Aktuálně je bývalá vládní SLD mimo polský parlament, protože roku 2015 sestavila volební koalici s menšími levicovými stranami a se ziskem 7,6 procenta nepřekročila potřebných osm procent.

Subjekty, jež se transformovaly v klasické sociálnědemokratické strany západního typu

Maďarsko

Maďarská socialistická dělnická strana (MSZMP)

Vznikla během povstání v roce 1956 z Maďarské strany pracujících (jejíž předchůdkyní byla do roku 1948 Maďarská komunistická strana). Strana zanikla v říjnu 1989, část reformních komunistů následně založila Maďarskou socialistickou stranu. Ta je aktuálně s 12 procenty třetí nejsilnější maďarskou stranou a je v opozici.

Subjekty, jež se transformovaly v klasické sociálnědemokratické strany západního typu

Slovensko

Komunistická strana Slovenska (KSS)

Byla součástí KSČ. V roce 1990 se KSS reformovala ve Stranu demokratické levice (SDĹ) se sociálně demokratickým programem. SDĽ zanikla po neúspěchu ve volbách v roce 2002 a v roce 2004 se její torzo sloučilo se sociálnědemokratickou stranou Směr. Ta je aktuálně nejsilnější slovenskou stranou a v zemi vládne od roku 2012.

Subjekty, jež se transformovaly v klasické sociálnědemokratické strany západního typu

Bulharsko

Bulharská komunistická strana

Vznikla v roce 1947 sloučením Bulharské strany práce a sociální demokracie. BKS se v roce 1990 přejmenovala na Bulharskou socialistickou stranu (BSP) a přihlásila se k sociálnědemokratické orientaci. Aktuálně je BSP s 27 procenty (2018) druhou nejsilnější bulharskou stranou a je v opozici.

Subjekty, jež se transformovaly v klasické sociálnědemokratické strany západního typu

Rumunsko

Komunistická strana Rumunska (KSR)

Vznikla v roce 1965 přejmenováním Rumunské dělnické strany. KSR zanikla po revoluci v prosinci 1989. Z Demokratické strany - Fronty národní spásy vznikla roku 1992 Sociálně demokratická strana Rumunska (PSD). Vedle ní vznikla marxistická strana práce. Dnes je PSD se 45 procenty nejsilnější rumunskou stranou a je ve vládě.

Strany, které akceptují systém, ale drží si radikální ideologii

Srbsko

Svaz komunistů Srbska (SKS)

Byl součástí Svazu komunistů Jugoslávie. V roce 1990 byl transformován v Socialistickou stranu Srbska (SPS), jejímž programem zůstal levicový nacionalismus. Vedle ní od roku 1989 funguje proevropská sociálnědemokratická Demokratická strana (DS). Aktuálně je SPS s 48 procent (2016, v koalici Srbsko vítězí) nejsilnější srbskou stranou a vládne. DS s 11 procenty (v koalici Pro spravedlivé Srbsko) je druhá. (I v dalších bývalých jugoslávských republikách se Svaz komunistů Jugoslávie transformoval v reformní sociální demokracii.)

Strany, které akceptují systém, ale drží si radikální ideologii

Bývalá Německá demokratická republika

Jednotná socialistická strana Německa (SED)

Vznikla roku 1946 násilným sloučením Komunistické strany Německa KPD a Sociálnědemokratické strany Německa SPD. SED se v roce 1990 reformovala ve Stranu demokratického socialismu (PDS). Od roku 2005 nese název Die Linkspartei (Levice) a od roku 2007 Die Linke. O voliče soupeří s tradiční (dnes i vládní) německou sociální demokracií (SPD). Aktuálně je Die Linke s 9,2 procenty (2017) pátou nejsilnější německou stranou a je v opozici.

Strany, které zakonzervovaly stalinský antisystémový náboj

Rusko

Komunistická strana RSFSR

Byla po puči v Sovětském svazu roku 1991 zakázána. Ruští komunisté roku 1993 nově ustavili Komunistickou stranu Ruské federace (KPRF), fungující dodnes. Vedle ní od roku 2006 existuje mnohem slabší sociálnědemokratická strana Spravedlivé Rusko (SR). Aktuálně je KPRF s 19 procenty druhou nejsilnější ruskou stranou. SR je s 13 procenty třetí.

Strany, které zakonzervovaly stalinský antisystémový náboj

Česko

Komunistická strana Československa (KSČ)

Vznikla roku 1921 odtržením od sociální demokracie. Obě strany byly násilně sloučeny v červnu 1948. KSČ se v českých zemích v roce 1990 přejmenovala na Komunistickou stranu Čech a Moravy a jako nereformovaná funguje dodnes. Vedle ní od roku 1989 existuje i obnovená Česká strana sociálně demokratická (ČSSD).

reklama