reklama

Invaze v číslech. Vpád armád Varšavské smlouvy si vyžádal 137 mrtvých, škody dosáhly šesti miliard

Před 50 lety se z Československa náhle stala okupovaná země. Invaze a následný pobyt sovětských vojsk si vyžádaly stovky mrtvých a zraněných, škody se počítají v miliardách.

a 500 těžce zraněných

a stovky lehce zraněných, je bilance obětí a postižených na straně československých občanů v důsledku invaze. Původní oficiální statistiky byly nižší.

a 87 zraněných vojáků

je číslo z výkazů Sovětské armády, uváděné pro období do 20. září 1968. Většina z obětí, kterých bylo nejspíš ještě více, připadala na různé dopravní nehody a neopatrné zacházení se zbraní. Pět sovětských vojáků spáchalo sebevraždu. Několik vojáků zemřelo během okupace také v ostatních invazních armádách.

a 577 těžce zraněných

československých občanů je udáváno v souvislosti s celým pobytem sovětských vojsk v Československu (1968 až 1991).

5 států Varšavské smlouvy

se zúčastnilo operace, která dostala název Dunaj. Kromě sovětských vojáků, kteří početně dominovali, obsadily Československo také armády Polska, Maďarska, Bulharska a východního Německa (NDR).

28 divizí

se účastnilo invaze. V prvních dnech se do okupace zapojilo zhruba 20 divizí, pak ale velení rozhodlo o posílení vojsk. Přesné údaje nejsou k dispozici, uvádí se až půl milionu vojáků. K říjnu 1968 sovětské velitelství v rámci 28 divizí udávalo 300 tisíc vojáků, 7000 tanků a 3000 děl, navíc ještě 20 leteckých pluků.

70 000

lidí emigrovalo z Československa v letech 1968 až 1969. Objevuje se i číslo 80 tisíc nebo více.

75 000

byl početní stav sovětských vojáků, kteří měli na území Československa zůstat po stažení invazních vojsk a působit zde na základě smlouvy o „dočasném pobytu“. Podle některých pramenů však na území Československa zůstalo až 150 tisíc vojáků.

6 miliard korun

je výše škod způsobených Sovětskou armádou (podle údajů české vlády v roce 2011). Více než polovina byly škody na životním prostředí.

1968 20. srpna

Okupace začala už o den dříve, než se připomíná. Vojska překračovala československé hranice už před půlnocí 20. srpna 1968.

1968 15. listopadu

Oficiálně skončila operace Dunaj. Do té doby se z Československa stáhly všechny zahraniční armády kromě sovětské. V říjnu 1968 vznikla Střední skupina sovětských vojsk s ústředím v Milovicích.

1991 27. června

Odchod posledních sovětských vojáků z území Československa. Jejich odsun patřil k hlavním požadavkům demokratické revoluce v listopadu 1989.

reklama