reklama

Odstavná parkoviště či metro D. Na čem mají strany shodu ohledně pražských témat

Stavba metra D, vybudování odstavných parkovišť s napojením na městskou hromadnou dopravu nebo více míst ve školách a školkách jsou podle sedmi hlavních stran ucházejících se o místo v pražském zastupitelstvu největšími problémy Prahy. Vyplývá to ze srovnání programů hnutí ANO, České pirátské strany, ČSSD, koalice TOP 09 a STAN, ODS, Prahy sobě a Strany zelených, které provedly HN.

Největší shoda panovala právě na nutnosti stavby parkovišť na okrajích města, která by ulevila centru Prahy zaplněnému auty. Ve svých programech je slibuje všech sedm stran.

Ty se ve většině shodují i na tom, že zahájí stavbu metra D, zvýší kapacity škol a školek nebo zajistí dostupné bydlení pro mladé rodiny. Tyto body má v programu vždy šest ze sedmi stran.

Kolik stran se v Praze shodne na jednotlivých tématech a jaká navrhují řešení:

Bydlení

Dostupné bydlení pro mladé rodiny, maminky samoživitelky, lidi ohrožené bytovou nouzí, učitele, sestřičky a další
Podpora výstavby a zastavování brownfieldů
Podpora alternativ ke komerční výstavbě bytů - bytových družstev, baugruppe...
Jeden stavební úřad pro celou Prahu
Zrychlení procesu pro získání stavebního povolení
Participace developerů na rozvoji občanské vybavenosti a infrastruktury v nově budovaných částech města

Doprava

Železniční propojení Prahy, letiště a Kladna
Rozvoj železniční dopravy na území města, lepší zapojení do systému MHD
Výstavba metra D
Rozšiřování a budování nových tramvajových tratí
Elektrifikace MHD, rozšiřování vozového parku MHD o vozidla na alternativní pohon (CNG, elektřina)
V případě vyhlášení smogové situace MHD zdarma
Roční Lítačku bude možné koupit na splátky
Vybudování parkovišť P+R napojených na MHD
Zjednodušení systému parkovacích zón
Vývoj aplikace, která řidiče navede na volná parkovací místa
Stání zdarma v parkovacích zónách pro návštěvy rezidentů
Urychlená dostavba Městského a Pražského okruhu
Výstavba Radlické radiály
Koordinace oprav městských komunikací
Urychlená oprava mostů, které jsou v havarijním stavu
Stavba lávky Holešovice - Karlín
Podpora cyklodopravy, budování nových cyklostezek
Státní podpora pro stavby celorepublikového významu v Praze - například metro a další dopravní stavby

Veřejný prostor a životní prostředí

Údržba a péče o stávající zeleň, výsadba nové zeleně, více pítek a fontán do ulic
Efektivní využívání dešťové vody
Možnost koupání ve Vltavě
Zjednodušení záboru veřejného prostranství například pro předzahrádky
Odstranění vizuálního smogu

Školství, sport

Výstavba a zvyšování kapacit školek a škol
Odměňování učitelů nad rámec tarifů a jejich podpora
Propojení studia a praxe - spolupráce mezi učilišti (středními školami) a firmami, které studentům zprostředkují pracovní zkušenosti
Zvýšení jazykové gramotnosti - podpora výměnných pobytů
Rozvoj a budování sportovišť pro veřejnost

Zdravotnictví, sociální témata

Pomoc lidem bez domova
Prevence drogové závislosti
Řešení epidemie HIV
Soužití mladých a seniorů
Podpora aktivního stáří a zapojení seniorů do společenského života
Finanční podpora hospiců, péče o dlouhodobě nemocné, domácí péče, výstavby domovů pro seniory, péče o lidi s Alzheimerem či demencí
Rekonstrukce nemocnice Na Bulovce

Bezpečnost

“Znám svého strážníka” - snaha o to, aby Pražané znali strážníky v místě svého bydliště a mohli se na ně kdykoliv obrátit
Podpora dobrovolných hasičů a jejich spolupráce s profesionály
Ochrana systému Prahy před kybernetickými útoky

Kultura, turismus

Dostavba Průmyslového paláce
Zajištění výstavních prostor pro Slovanskou epopej
Rekonstrukce Holešovické tržnice a její přetvoření na kulturní centrum
Podpora turismu i mimo centrum
Podpora kulturních projektů mimo centrum
Zvýhodněné vstupné pro rodiny do pražských kulturních institucí
Přehled soch a uměleckých objektů ve veřejném prostoru

Ostatní

Zveřejnění rozklikávacího rozpočtu pro lepší přehled o tom, za co město utrácí peníze
reklama