reklama

Červencová nezaměstnanost byla výjimečně nízká. Část firem spoléhá na dovoz cizinců

úvodní obrázek

Přestože o prázdninách tradičně přibylo lidí bez práce, byla červencová nezaměstnanost nejnižší od roku 1997. Pro české firmy tak nadále zůstává hlavním problémem najít vhodného pracovníka. Podle aktuálního průzkumu společnosti ČSOB mezi 400 českými podnikateli řeší nedostatek lidí dvě třetiny z nich. Pro většinu podnikatelů je ale snadné si ty stávající zaměstnance udržet. Problém s fluktuací mají hlavně firmy, které sázejí na dovoz cizinců.

Třetina českých podnikatelů tvrdí, že se jich problém s nedostatkem zaměstnanců netýká. Zbylé firmy hledají nové pracovníky především na domácím trhu - ať už na úřadech práce nebo u konkurence. Přes osm procent podnikatelů spolupracuje s učilišti a středními školami, jiné se pracovníky snaží nalákat třeba příspěvky na dopravu. Na cizince sází zhruba sedm procent podniků. Zahraniční pracovníky zaměstnávají především stavební firmy, obchody nebo podnikatelé zabývající se technickou činností. Právě podniky z těchto oborů mají ale podle průzkumu největší problém zaměstnance udržet. Těžké je to také pro majitele restaurací či ubytovacích zařízení. Překvapivě však téměř tři čtvrtiny tuzemských podnikatelů tvrdí, že s odchody pracovníků problém nemají.

Jak je těžké udržet si zaměstnance?

v %

Jak řešíte nedostatek zaměstnanců?

v %

20 %

Každá pátá stavební firma v Česku zaměstnává cizince. Nedostatek lidí řeší dovozem cizinců také obchody. Stavaři také nejčastěji zaměstnávají agenturní pracovníky.

15 %

Tolik podnikatelů z vědeckých nebo technických oborů spolupracuje se středními školami a učilišti. Své budoucí pracovníky zde hledá také každá desátá firma ze zpracovatelského průmyslu.

Jak se změnil trh práce

Díky rekordnímu nedostatku lidí se většina nezaměstnaných na úřadech práce dlouho nezdrží. Téměř třetina z nich najde práci do tří měsíců. Ještě před deseti lety se to povedlo jen 16 procentům nezaměstnaných. Výrazně klesl i podíl dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou bez práce déle než dva roky. Od roku 2008 výrazně narostl podíl pracujících vysokoškoláků. Diplom má aktuálně čtvrtina zaměstnanců, u žen je tento podíl ještě vyšší. Lidé také více pracují v oboru IT nebo ve školství, klesá naopak počet pracovníků v zemědělství či stavebnictví.

Podíl pracujících podle dosaženého vzdělání

v %

Podíl pracovníků v jednotlivých odvětvích

v %

Jak dlouho si nezaměstnaní hledají práci

podíl nezaměstnaných v %

27,3 %

je podíl pracujících žen, které měly v roce 2018 vysokoškolské vzdělání. Před deseti lety to bylo jen 15,8 procenta. U mužů je v současnosti podíl vysokoškoláků necelých 23 procent.

49,8 %

Loni bylo v Česku zaměstnáno téměř 5,3 milionu lidí. To je zhruba polovina z celkového počtu obyvatel.

Zdroj: ČSOB, ČSÚ

reklama