reklama

Císařské řezy začínají ustupovat. Ženy častěji rodí přirozenou cestou

Každý rok se u nás narodí více než 100 tisíc dětí. Zhruba každé čtvrté dítě přijde na svět operační cestou – takzvaným císařským řezem. Zatímco v posledních 15 letech se počet císařských řezů radikálně zvyšoval, v posledních dvou letech nastal opačný trend. Procento císařských řezů v českých porodnicích naopak začalo mírně klesat. Loni jich bylo 24,5 procenta. Česko je tak v současné době pod průměrem Evropské unie, která má průměrný počet porodů císařským řezem více než 25 procent. Klesající trend vysvětlují lékaři tím, že matky si začínají uvědomovat rizika, která hrozí jim a dítěti. "V poslední době se objevuje stále více důkazů o dlouhodobých rizicích zejména u dítěte. Většina českých porodníků tyto informace bere velmi vážně, a císařský řez u zcela zdravé matky se zdravým plodem jednoduše odmítá," říká profesor Antonín Pařízek z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Jak vznikl termíncísařský řez

S císařem ani císařovnou nemá kupodivu nic společného. Název operace "sectio caesarea" vznikl ve starém Římě v prvních desetiletích našeho letopočtu. Děti chirurgicky vyňaté z dělohy nazývali Římané "caesares", od slova "caedo" – rozřezávati.

Proč přibývácísařských řezů

Rodičky stárnou a s tím přibývá komplikací v těhotenství i při porodu. Zatímco na počátku 90. let ženy u nás rodily v průměru ještě před dosažením 25 let, loni se průměrný věk prvorodičky v Česku pohyboval kolem 30 let. Další příčinou může být podle zahraničních lékařů i stále rostoucí hmotnost novorozence. Ženy mají problémy porodit přirozenou cestou příliš velké dítě.

Vývoj v počtu porodů a císařských řezů


(v tisících)

Pozn.: Zdrojem dat z let 2000–2015 je ÚZIS, za poslední dva roky 2016 a 2017 Česká gynekologicko-porodnická společnost.

Císařský řez na přání

Oficiálně u nás neexistuje. Nicméně pokud žena svému lékaři sdělí, že má velký strach z porodních bolestí, může i toto být odborný důvod, proč císařský řez použít. To ale někteří lékaři výslovně nedoporučují. "Dnes máme tak účinné a bezpečné metody, jak tišit bolest u porodu, že se žádná budoucí maminka nemusí uchylovat dobrovolně k operačnímu porodu," upozorňuje profesor Pařízek.

Císařské řezy ve světě

Ve světě počet císařských řezů roste. V roce 2015 se narodilo celkem 29,7 milionu dětí císařským řezem, což je zhruba dvojnásobek z roku 2000. Nejméně císařských řezů je v Evropě ve skandinávských zemích, na druhém konci žebříčku je Turecko, které má více než 50 procent císařských řezů.

Císařské řezy podle věku matek


Jak přibylo porodů císařským řezem u matek dle věku – podíl v procentech v přepočtu na 100 rodiček.

2000 2015
Do 17 let
10,2
16,2
18–19
10,9
19,2
20–24
11,3
21,3
25–29
12,9
23,9
30–34
15,1
26,6
35 a víc
20,3
32,1

Podíl císařských řezů ve vybraných zemích OECD


(údaje za rok 2015 nebo poslední dostupný údaj)

Izrael
15,2 %
Nizozemsko
16,2 %
Norsko
16,2 %
Finsko
16,2 %
Švédsko
17,7 %
Litva
19,4 %
Slovinsko
20,6 %
Francie
20,8 %
Belgie
21 %
Nový Zéland
24,2 %
Španělsko
24,6 %
Česká republika
25,4 %
Kanada
26 %
Rakousko
29,2 %
Slovensko
29,8 %
Německo
29,9 %
Itálie
34,9 %
Maďarsko
37,1 %
Polsko
38,5 %
Jižní Korea
39,4 %
Turecko
53,2 %

Zdroj: ÚZIS – Národní registr rodiček, Česká gynekologicko-porodnická společnost, OECD

reklama