reklama

Pětinu bohatství USA ovládá jedno procento lidí, propast mezi bohatými a chudými se zvětšuje

Miliardáři rychle bohatnou

Podíl procenta nejbohatších Američanů na celkovém bohatství země se od roku 1950 téměř zdvojnásobil. Naopak podíl těch nejchudších se výrazně propadl.

Bohatým roste majetek více než chudým

Průměrné zhodnocení majetku chudých a střední třídy v USA

Průměrné zhodnocení majetku procenta nejbohatších v USA

Vývoj majetku bohatých proti chudým

Nůžky produktivity a mezd se rozevírají

Miliardářů rychle přibývá

Počet dolarových miliardářů na planetě

Celkové bohatství v bilionech dolarů

Zdroj: WID world 2017, Weatlh-X, Forbes, EPI

reklama