reklama

Sněmovní komise vyšetřující privatizaci OKD podá řadu trestních oznámení

úvodní obrázek

Sněmovní vyšetřovací komise podá několik trestních oznámení v souvislosti s někdejší privatizací těžební společnosti OKD. Oznámení budou čelit podnikatelé, bývalí ministři i úředníci.

 • 1993–1996
  Jiří Skalický
  Vladimír Dlouhý
  Roman Češka
  Pavel Šanda

  Privatizace státních dolů OKD začala v roce 1993. Projekt měli na starosti ministr pro privatizaci Jiří Skalický a ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý. Stát si ponechal 54 procent akcií, ale jen dočasně. V roce 1996 o majoritu přišel, protože stáhl část svých akcií z trhu. Podklady připravoval tehdejší Fond národního majetku vedený Romanem Češkou, dokument podepsal úředník FNM Pavel Šanda. Podle komise způsobili státu škody velkého rozsahu.

  Možný trestný čin: porušování povinnosti při správě cizího majetku

  Vladimír Dlouhý a Jiří Skalický ve stejné době také prodali bez soutěže podíl v další důlní společnosti ČMD (Českomoravské doly). Šlo o nevýhodný prodej do rukou firmy K.O.P. podnikatelů Viktora Koláčka, Petra Otavy a Jana Przybyly.

  Možný trestný čin: zneužití pravomoci veřejného činitele, maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, porušování povinností při správě cizího majetku

 • 1998–2003
  Viktor Koláček

  Společnost K.O.P později ovládla majoritu v OKD. Viktor Koláček uzavíral údajně nevýhodné smlouvy pro OKD. V listopadu 2003 byl spolu s dalšími společníky obviněn, soud ho ale nakonec osvobodil. Vyvádění peněz prý pokračovalo dál. Komise proto podává podnět nejvyššímu státnímu zástupci, zda není možná obnova řízení.

 • 2004

  V roce 2004 stát prodal Koláčkovi a spol. i svůj majoritní podíl v OKD. Podle komise šlo o nevýhodný prodej pod cenou, kdy exkluzivitu neoprávněně získala firma podnikatelů Karbon Invest.

  Odpovědní podle komise jsou:

  Bohuslav Sobotka, ministr financí

  Možné trestné činy: pokus či příprava zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti

  Milan Urban, ministr průmyslu

  Možné trestné činy: zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo porušení povinností při správě cizího majetku

  Viktor Koláček a Petr Otava (již zemřel) se během jednání o odkupu podílu státu dohodli na spolupráci s firmou Charles Capital finančníka Zdeňka Bakaly, který ji tak od května 2004 fakticky ovládal. Tím všichni uvedli vládu v omyl, komu podíl OKD prodává.

  Možný trestný čin: podvod

  Zdeněk Bakala

  mohl jednání spáchat jako člen organizované skupiny, protože o možném podvodu věděl a nepřekazil ho.

  Možný trestný čin: nepřekažení trestného činu

  Jan Škurka

  Privatizaci připravoval fond národního majetku, konkrétně Jan Škurka.

  Možný trestný čin: porušení povinností veřejného činitele

 • 2006
  Radek Pokorný
  Richard Wagner
  Karel Goldemund

  Proti prodeji OKD Karbon Investu podala v roce 2006 stížnost společnost Penta, a to k Evropské komisi. Ta požádala o odpověď ministerstvo financí, skutečným autorem ale byla advokátní kancelář Radka Pokorného a Richarda Wagnera, kteří zastupovali Karbon Invest. Autoři odpovědi napsali „lživé a zavádějící informace“ o privatizaci.

  Možný trestný čin: podvod nebo poškození cizích práv

  Podklady od advokátů nařídil převzít úředník ministerstva financí Karel Goldemund.

  Možný trestný čin: zneužití pravomoci veřejného činitele

 • 2011
  Tomáš Matějovský
  Tomáš Uvíra

  Další stížnost podalo k Evropské komisi sdružení nájemníků bytů OKD, kteří nesouhlasili se zahrnutím bytů do prodeje akcií firmy. Odpověď za ministerstvo financí zpracoval v roce 2011 advokát Tomáš Matějovský. V odpovědi byly nepravdivé informace.

  Možný trestný čin: podvod nebo poškození cizích práv

  Odpověď schválil úředník ministerstva financí Tomáš Uvíra.

  Možný trestný čin: podvod nebo poškození cizích práv

 • 2004–2016

  OKD převzala společnost NWR. Ta vyplácela vysoké dividendy a dělala pro OKD údajně nevýhodné transakce. Odpovědní byli členové orgánů společností NWR, OKD, auditoři KPMG.

  Možný trestný čin: porušení povinnosti při správě cizího majetku, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, podvod, způsobení úpadku a poškození věřitele

reklama