reklama

EU navyšuje podíl obnovitelných zdrojů energie. Největší nárůst má Dánsko a Estonsko

úvodní obrázek

Evropská unie chce do konce tohoto století omezit své emise skleníkových plynů o 80 %. Aby toho mohla dosáhnout, musí výrazně navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Už pro rok 2020 si Evropa stanovila za cíl navýšit podíl zelené energie na 20 % a snížit spotřebu energií o 20 %. Tyto cíle pro rok 2030 ještě zpřísnila – na 32,5 %, resp. 32 %. Evropská unie má ve světě nejucelenější politiku, jak s klimatickými změnami bojovat. Oproti většině zemí světa v EU funguje také systém na obchodování s emisními povolenkami. Velcí znečišťovatelé si je musí kupovat za každou vypuštěnou tunu CO2 do ovzduší.

Výroba obnovitelné energie a nárůst podílu na spotřebě energií v EU-28

Výroba je v tisících tun ropného ekvivalentu. Ropný ekvivalent je jednotka energie, která odpovídá množství energie uvolněné spálením - v tomto případě - tisíce tun ropy.

Výroba v tis. tun ropného ekvivalentu (2016)Nárůst v podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energií v EU-28 mezi lety 2006 a 2016 (v %)
Švédsko17 375,511,1%
Finsko10 516,58,7%
Lotyšsko2 437,46,1%
Rakousko9 769,48,1%
Dánsko3 492,315,9%
Estonsko1 460,612,7%
Portugalsko5 823,37,7%
Chorvatsko2 281,65,6%
Litva1 498,48,7%
Rumunsko6 095,67,9%
Slovinsko1 105,15,7%
Bulharsko1 921,29,2%
Itálie23 820,59,1%
Španělsko17 685,18,1%
Francie23 895,76,7%
Řecko2 501,58%
Česko4 278,97,5%
Německo39 481,47,1%
Maďarsko3 194,16,8%
Slovensko1 603,35,4%
Polsko9 026,54,4%
Irsko972,86,3%
Kypr124,16%
Spojené království12 428,67,8%
Belgie3 065,66,1%
Malta17,75,9%
Nizozemsko4 710,53,2%
Lucembursko125,03,9%

Dovoz energie do EU stále převažuje

Navzdory pokrokům v oblasti obnovitelných zdrojů Evropská unie stále dováží téměř 54 % své energie, jak ukazují poslední data z roku 2016. Stejný podíl platil i o deset let dříve.

Dovoz energie do EU

Jakou část spotřeby tvoří dovoz (v %)

Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v EU podle typu (2016) (v %)

Energie z obnovitelných zdrojů v Česku v roce 2017 (v %)

Zdroje: Eurostat, MPO, Atlas energie
reklama