reklama

Německé a české mzdy. Příkré rozdíly se za poslední léta nezmírnily

Hluboký mzdový příkop

Korunové mzdy v Česku se zvyšují rychlejším tempem než ty německé v eurech. Ale srovnání ve společné měně ukazuje, že se příkré rozdíly od roku 2010 v zásadě nezmírnily.

Vývoj průměrné hrubé mzdy v Německu (eur měsíčně)

Přepočte-li se průměrná hrubá mzda v Česku na eura a porovná se s německou úrovní, pak se hluboký rozdíl od roku 2010 nezmírnil, a to přesto, že tuzemské mzdy nabraly vyšší dynamiku než ty německé. Důvodem je oslabení české koruny přibližně z 25 korun v období 2010–2012 na více než 27 korun v letech 2014–2016.

Zaměstnanec v Česku v roce 2010 pobíral 944 eur hrubého měsíčně, což při tehdejším průměrném kurzu 25,29 Kč za euro odpovídalo 28 procentům západoněmecké a 37 procentům východoněmecké úrovně.

Loňské srovnání vycházející z kurzu 26,33 koruny ukazuje, že mzda v tuzemsku představuje necelých 29 procent toho, co pobírá západní Němec, a 36,7 procenta průměrné východoněmecké mzdy.

Tempo růstu mezd v Česku během dvou uplynulých let výrazně zrychlilo na loňských 4,4 procenta. Tlak na další zvyšování mezd nepolevuje, neboť firmy pociťují palčivý nedostatek pracovních sil. Průměrná míra nezaměstnanosti v domácí ekonomice v březnu podle údajů Eurostatu činila pouhých 2,2 procenta, a je tak nejnižší v celé Evropské unii. Napětí panuje i na trhu práce v Německu, kde je nezaměstnanost třetí nejnižší v EU (3,4 procenta).

Měsíční hrubá mzda ve vybraných odvětvích (rok 2017, německo-české srovnání, eur)

Poznámka:

České výdělky v eurech jsou přepočteny podle průměrného kurzu za rok 2017, tj 26,33 koruny.

Průměrná hrubá mzda podle spolkových zemí

Uvedené srovnání se týká mezd vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a vedoucích pracovníků podle Stepsone-Gehaltsreport 2018. Průměrná mzda za všechny zaměstnance je nižší.

  • Země s nejvyššími výdělky
  • Země s nejnižšími výdělky
Země s nejvyššími výdělky (eur měsíčně)
Hesensko
5 279
Bádensko-Württembersko
5 175
Bavorsko
5 142
Severní Porýní-Vestfálsko
4 890
Hamburk
4 778
Země s nejnižšími výdělky (eur měsíčně)
Meklenbursko-Přední Pomořansko
3 554
Sasko-Anhaltsko
3 685
Braniborsko
3 687
Durynsko
3 730
Sasko
3 767

57 %

Více než polovina německých zaměstnanců se domnívá, že jejich práce není finančně náležitě ohodnocena, vyplývá z analýzy Xing Gehaltsstudie, 2018.

82 %

Osm z deseti zaměstnanců uvádí, že tráví ve firmě více času, než stanoví jejich pracovní smlouva. Naproti tomu 16 procent tvrdí, že nikdy nepracuje přesčas, a dvě procenta připouští, že pracují méně, než určuje smlouva.

44 %

Více než dvě pětiny zaměstnanců (zhruba dva miliony) ve východních spolkových zemích pobírají méně než dva tisíce eur měsíčně hrubého. V západním Německu je to třetina (5,6 milionu).

Zdroj: Spolkový statistický úřad, Stepsone Gehaltsreport 2018, Český statistický úřad

reklama