reklama

Nebezpečný sen zdolat Mount Everest. Krátká sezona plná expedic přinesla už 11 obětí

úvodní obrázek

Podle předběžných odhadů letošní rok opět překoná rekord v počtů úspěšných výstupů na nějvyšší vrchol světa. S rostoucím počtem lidí, kteří na něj míří, ale také rostou problémy. Na vrchol se dá vystoupit jen v omezeném období, které letos nepřízeň počasí zkrátila jen na několik květnových dní. Vedlo to k tomu, že se při výstupu vytvořila doslova fronta a sen zdolat Everest stál 11 životů. Příčinou nejtragičtější sezony posledních let je zároveň i stoupající počet komerčních expedic, kdy se s podporou kyslíku a šerpů k vrcholu vydávají i méně zkušení lezci.

Výstup na Everest


Na vrcholu hory je jen třetina kyslíku ve srovnání s množstvím u hladiny moře.

Zóna smrti (nad 8000 m. n. m. )

Nízký obsah kyslíku a barometrický tlak činí pobyt a pohyb v této oblasti velmi náročným a nebezpečným. Lidský organismus zde už nedokáže obnovovat své síly, čerpá energii jen ze zásob, a proto každá minuta navíc v této nadmořské výšce může být horolezcům osudná. I proto k nejvíce úmrtím došlo až při sestupu.

Ledopád Khumbu

Na začátku sezony šerpové upraví cestu ledopádem Khumbu a vybaví výstup fixními lany a žebříky.

Fronta na Everestu

Podle svědectví horolezců a šerpů se právě v této části výstupu letos v několika nejvíce exponovaných květnových dnech vytvořila fronta (23. května vyrazilo k vrcholu 250 lidí), která donutila horolezce prodloužit dobu v „zóně smrti“ i o několik hodin.

300 mrtvých

Ostatky většiny z téměř 300 lidí, kteří při výstupu zemřeli, stále leží na Everestu. Kolem některých se stoupá na vrchol a někdy slouží i jako „orientační bod“.

Odpadky

Výstup na Everest je lemován tunami odpadků, které za sebou zanechávají expedice. Pro představu loni v létě snesl tým 30 lidí z čínské severní cesty 8,5 tuny zahozeného vybavení, prázdných kyslíkových lahví, plastových sáčků, konzerv a dalšího odpadu.

Everest v číslech

14 Čechů

dosud podle dostupných údajů zdolalo Mount Everest. Jedním z nich je bývalý pražský primátor Pavel Bém. Byla mezi nimi i jedna žena – Klára Poláčková Kolouchová v roce 2007 –, která zdolala i dvě další osmitisícovky.

První Čech

na Mount Everestu byl současný senátor za hnutí Ostravak Leopold Sulovský, který jej zdolal v květnu 1991. První Čechoslováci byli ale na vrcholu v říjnu 1984 – Jozef Psotka a Zoltán Demján. Psotka při sestupu zahynul.

Soud o dobytí

Velké polemiky se vedly o to, zda nejvyšší horu zdolal v roce 2005 Pavel Trčala. Důvodem bylo i to, že jeho jméno mezi oficiálními lezci nefigurovalo – na Mount Everest vylezl bez povolení. Jeho výstup byl uznán až v roce 2016 poté, co se obrátil na soud.

2 mrtví

Dva Češi podle dostupných údajů zahynuli od roku 1922 při výstupu na Mount Everest – Libor Kozák v roce 2007 a Věslav Chrząszcz v roce 2009. Řada jich však zahynula při výstupu na další osmitisícovky.

11 tisíc dolarů

tedy v přepočtu 253 tisíc korun stojí povolení k výstupu na Mount Everest, které musí zájemci zaplatit nepálské vládě. Před pěti lety přitom stálo povolení 25 tisíc dolarů.

1 milion korun

si musí připravit zájemce o výstup, pokud chce vrchol zdolat s českou cestovní kanceláří. Například CK Expedice na příští rok pořádá cestu na vrchol za 1,25 milionu korun na osobu.

Počet lidí, kteří dobyli Everest

Na nejvyšší horu světa bylo uskutečněno přes devět tisíc výstupů, při pokusu zdolat Everest zahynulo zhruba 300 lidí.rokpočet výstupůpočet úmrtí
195320
195400
195500
195640
195700
195800
195900
196031
196100
196201
196361
196401
196590
196601
196700
196800
196901
197048
197101
197201
197301
197406
1975153
197641
197720
1978252
1979186
1980104
198150
19821811
1983233
1984169
1985307
198645
198723
19885010
1989248
1990724
1991382
1992908
19931297
1994515
1995834
19969515
1997859
19981214
19991184
20001452
20011825
20021593
20032674
20043377
20053076
200649311
20076327
20084271
20094625
20105433
20115374
201255810
20136678
201412817
2015*018
20166475
20176486
20188025
2019**82511
rokpočet výstupůpočet úmrtírokpočet výstupůpočet úmrtí
195320198723
19540019885010
1955001989248
1956401990724
1957001991382
1958001992908
19590019931297
1960311994515
1961001995834
19620119969515
1963611997859
19640119981214
19659019991184
19660120001452
19670020011825
19680020021593
19690120032674
19704820043377
19710120053076
197201200649311
19730120076327
19740620084271
197515320094625
19764120105433
19772020115374
1978252201255810
197918620136678
1980104201412817
1981502015*018
1982181120166475
198323320176486
198416920188025
19853072019**82511
198645 %

2015* 25. dubna postihlo Nepál silné zemětřesení při kterém přišlo o život přes 9000 tisíc lidí. Výstup k vrcholu nebyl možný.

2019** - odhad do 30. května

Úmrtí na Everestu 2019

V průběhu deseti dní letos na Everestu zahynulo 11 lidí. Je to nejhorší rok od roku 2015, kdy v Himaláji zabíjelo velké zemětřesení.

Zdroj: Himalayan Database, alanarnette.com, 8000ers.com

reklama