reklama

Kůrovec a sucho mohou postihnout desetkrát větší plochu českých lesů než loni

úvodní obrázek

Plocha lesa zničená kůrovcem a suchem narůstá

2018: 50 tisíc hektarů lesa

Podle autorů Lesnické výzvy, pod niž se letos podepsali vlastníci nebo správci 75 procent plochy českých lesů a více než 60 procent vlastníků dřevozpracovatelských kapacit, jen v roce 2018 kůrovec a sucho zapříčinili zničení minimálně 50 tisíc hektarů lesů. To je zhruba rozloha hlavního města Prahy.

2019: až 500 tisíc hektarů (odhad)

V letošním roce to podle odhadů může být až desetkrát větší plocha. Smrk nyní pokrývá více než milion hektarů lesů v Česku. Napadena kůrovcem z nich bude podle mnohých expertů většina, tedy všechny porosty pod cca 800 metrů nadmořské výšky.

Příčiny kalamity

Globální klimatické změny (sucho, teplo), které smrky v partiích pod 700 až 800 metrů nadmořské výšky oslabují a činí je pro kůrovce snadným terčem. České porosty, tvořené stále hlavně smrky, jsou navíc pro šíření kůrovce ideální. Svoji roli také sehrálo nepochopení nutnosti proměny lesů ze strany českých lesníků. Zatímco u sousedů v Bavorsku nebo Sasku se na klimatické změny připravovali vysazováním jiných druhů stromů už od devadesátých let, české lesnické managementy varování vědců a akademiků dlouho neslyšely.

Loni rekordní těžba dřeva

Ještě nikdy se v Česku za rok nevytěžilo tolik dřeva jako loni. Kvůli rozsáhlé kůrovcové kalamitě loni vzrostla těžba o třetinu na historicky nejvyšších 25,7 milionu metrů krychlových. Převážnou část z toho, 23 milionů kubíků, tvořila právě takzvaná nahodilá těžba, do které patří kůrovcem napadené stromy (smrk tvořil 87 % veškerého vytěženého dřeva). Těžba napadeného dřeva se letos podle řady odhadů ještě zvýší.

Těžba dřeva v posledních deseti letech

v mil. m³

3,8 milionu m³ dřeva

Nejvíce loni dřevorubci pracovali na Vysočině, kde vytěžili 3,8 milionu metrů krychlových dřeva. Následovaly Jihočeský kraj s 3,4 milionu m³, Olomoucký kraj s 3,4 milionu m³ a Moravskoslezský kraj se třemi miliony m3.

Z Moravy se kůrovec šíří do Čech

O tom, kdy přesně kalamita začala, se lesníci přou. Jisté je, že první projevy přišly už v letech 2012–2013. Kalamita začala na severní Moravě a ve Slezsku, mezi první nejvíce postižené oblasti patřilo podhůří Jeseníků, nejvíce zasažené bylo okolí Bruntálu, Města Albrechtice, Opavy, Šternberku a Vítkova a také Beskydy. Postupně se rozšířila i do dalších oblastí Moravy, na Vysočinu a do jižních Čech.

Kůrovcová kalamita v roce 2018

Zdroj: VÚLHM

Rajonizace v boji s kůrovcem

Letos v dubnu ministerstvo zemědělství vyhlásilo v rámci boje s kůrovcem takzvanou rajonizaci. Jejím cílem je soustřeďovat těžbu a lidi do oblastí, kde ještě lze kůrovce zastavit. Na celém území Česka je možné odložit těžbu suchých stromů, které už kůrovec opustil, do 31. prosince 2022. Zůstává ale zachována povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat nově napadené stromy, těžit je a asanovat. Na nejhůře postiženém území, v červené zóně, mají vlastníci možnost zcela ustoupit od používání obranných opatření (lapače, lapáky). I zde jim však nadále zůstává povinnost aktivně vyhledávat napadené stromy a včas je těžit a účinně asanovat. Lhůta pro zalesnění se prodloužila ze dvou na pět let a doba pro zajištění porostu ze sedmi na deset let od vzniku holiny.

500 miliard korun škody

Podle signatářů letos v únoru zveřejněné Lesnické výzvy mohou do budoucna přesáhnout škody na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví 500 miliard korun, tedy více než třetinu současného státního rozpočtu. Jenom v letošním roce odhadl think-tank Czech Forest, že škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou dosáhnou 30 miliard korun, což je o 10 miliard více než loni.

Méně smrků, více ostatních dřevin

Zejména státní vlastníci lesů, tedy Lesy České republiky, které vlastní téměř polovinu lesů v zemi, a Vojenské lesy a statky ČR, které hospodaří na přibližně pěti procentech plochy, čelí kritice, že příliš dlouho udržovali převážně smrkové lesy a se sázením ostatních dřevin začali pozdě. Řadě kritiků se zdá i současný podíl vysazování smrků příliš vysoký.

Nově sázené stromy v českých lesích

Porovnání podílu hlavních dřevin na obnově lesa

Lesy České republiky

podíly v %

Vojenské lesy a statky ČR

podíly v %

Majitelům lesů chybí peníze

Autoři Lesnické výzvy uvedli, že lesníci by letos pro boj s kůrovcem a obnovu porostů potřebovali kolem sedmi až osmi miliard korun. Stát jim ale slibuje jen zlomek. Ministerstvo zemědělství letos hodlá uvolnit 1,15 miliardy korun. Zároveň jedná s Evropskou komisí a ministerstvem financí o uvolnění dalších tří miliard.

Zdroj: VÚLHM, ministerstvo zemědělství, Lesnická výzva, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR

reklama