reklama

Kdo jsou největší pobírači evropských dotací na zemědělství v Česku?

úvodní obrázek

Rozložení českého zemědělství mezi státy EU vyniká velkým zastoupením malého počtu podniků, které obdělávají většinu půdy a chovají téměř veškerá hospodářská zvířata. Z velké části je to dědictví socialistické minulosti. Z téměř třiceti tisíc zemědělských subjektů v Česku tvoří skoro 90 procent právě drobní hospodáři. Většinu půdy však obhospodařují velké zemědělské skupiny.

Výměra farem a průměrná dotace ve srovnání s EU České zemědělské průměry dosahují skoro desetinásobku těch evropských.

Výměra jedné farmyDotace pro jeden podnik
Průměr ČR133 hektarů33 250 eur
Průměr EU16 hektarů3 896 eur

Zdroj: Evropská komise, Výzkumná služba Evropského parlamentu

Holding, nebo skutečný zemědělec? V pobírání evropských dotací na zemědělství vede v Česku firma Agrofert.

6 největších českých příjemců dotací v roce 2017 (v mil. Kč)*

* Dotace se skládají z části placené unií a státního spolufinancování. Údaje jsou pouze za Česko.
Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond, výpočty HN

Agrofert

Asi nejsledovanější českou firmu současnosti vložil kvůli střetu zájmů počátkem roku 2017 tehdejší ministr financí Andrej Babiš do svěřenských fondů. Firma se kromě zemědělství věnuje celé řadě dalších činností, jako například výrobě hnojiv a osiv, zpracování surovin na hotové potraviny od pečiva po maso nebo distribuci strojů. Mezi firmy koncernu patří například firmy Kostelecké uzeniny, Vodňanské kuře nebo Penam.

Agro Měřín

Holding agropodnikatele Gabriela Večeři se kromě zemědělství věnuje i produkci vína, medu a hotových výrobků z masa. Agro Měřín provozuje také síť maloobchodních prodejen Rynek. Zde si zákazníci mohou zakoupit potraviny tuzemské výroby, většinou z vlastní produkce společností patřících do skupiny.

Spojené farmy

Miliardář Radovan Vítek v roce 2014 začlenil do svého převážně realitního podnikatelského portfolia skupinu Spojené farmy. Ta se zaměřuje především na biozemědělství. Následně zpracovává získané suroviny do hotových biopotravin – její specialitou je anguské hovězí a od roku 2014 dodává do restaurací také hovězí japonského plemene Wagyu. Ve Vítkově skupině CPI však zemědělství stále představuje naprosto okrajovou činnost.

Rabbit

Zemědělská skupina šéfa Agrární komory Zdeňka Jandejska se kromě pěstování a chovu zabývá také provozováním ubytovacích zařízení pro fanoušky „agroturistiky“. Firmy ze skupiny Rabbit také vyrábí uzeniny značky Skaličan, provozují sklady mražených potravin a více než 100 maloobchodních prodejen. Na Příbramsku v obci Pičín skupina také provozuje tréninkové středisko pro dostihové koně.

Spearhead Int.

Britský koncern Spearhead obdělává pole na Hané a Vysočině. Zabývá se především rostlinnou a živočišnou prvovýrobou. Mimo zemědělství se okrajově věnuje provozu bioplynových stanic nebo mezinárodnímu obchodu se zemědělskými komoditami skrze svou dceřinou společnost Top Ekos.

Úsovsko

Část svého podílu na agroholdingu převedl kvůli střetu zájmů bývalý ministr zemědělství Jiří Milek na svou ženu. Společnost Úsovsko Food patří k předním tuzemským výrobcům müsli tyčinek značky Fit, křupek a oříšků. Firmy ze skupiny také provozují solární elektrárny, bioplynové stanice nebo pneuservis či opravnu zemědělských strojů.

Kdo je skutečný zemědělec

Evropská komise navrhuje na příští období společné zemědělské politiky unie (2021–2027) omezit čerpání dotací pro podniky, které nevyhoví definici „skutečného zemědělce“. Na dotace by neměl mít nárok ten, komu na zemědělství nezávisí jeho živobytí. Vyjednávání o konečném znění je právě v plném proudu.

Evropské dotace Prostředky z evropských fondů na společnou zemědělskou politiku jsou rozděleny do dvou základních kategorií:

1/ Přímé platby – většinou vypláceny za hektar obdělávané půdy nebo kus hospodářského zvířete.

2/ Dotace na podporu rozvoje venkova – na konkrétní účel.

  • U přímých plateb chce navíc Evropská komise zavést strop maximální možné částky dotací. Pro jeden podnik má podle návrhu činit 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu Kč).
  • O dotace žádá každý podnikatel a zemědělská společnost samostatně. V Česku na trhu působí několik holdingových struktur, které ovládají většinu zemědělské produkce.
  • Pokud by se kritérium skutečného zemědělce vztahovalo na celé skupiny propojených osob, musely by složitě prokazovat, že na ně mají nárok, nebo by o ně přišly.

Čeští zemědělci a vedlejší činnosti 19 procent všech zemědělců provozuje kromě zemědělství i další, vedlejší činnosti.

početprocento
Zemědělské subjekty celkem26 246100
Provozující jen zemědělskou činnost21 35481,4
Provozující i nezemědělskou činnost4 89218,6

Čemu se zemědělci věnují, když nejsou na polích

Oblast činnostipočetprocento
Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti6452,5
Rukodělná výroba800,3
Zpracování zemědělských produktů1 1884,5
Výroba energie z obnovitelných zdrojů4511,7
Zpracování dřeva2951,1
Akvakultura740,3
Lesnictví8063,1

*Údaje jsou za samostatné podniky. Data za jednotlivé holdingy ČSÚ neshromažďuje.

Zdroj: ČSÚ, údaje za rok 2013

Bez Velké Británie je třeba spořit

V kategorii dotací pro program rozvoje venkova dopadnou na Česko největší škrty ze všech členských zemí. Evropská komise navrhuje osekat i rozpočet na přímé platby. Nejnovější členové EU si však polepší.

Prostředky na financování programu rozvoje venkova na roky 2014–2020 a návrh na roky 2021–2027

Členská země Miliardy Kč Procentuální změna
2014–2020 2021–2027
Belgie14,3112,19-14,79
Bulharsko60,6451,13-15,68
Česko56,2846,97-16,54
Dánsko16,3213,76-15,68
Německo213,09179,68-15,68
Estonsko18,8215,95-15,26
Irsko56,7948,04-15,40
Řecko108,8092,49-14,99
Španělsko214,98181,73-15,47
Francie256,96219,49-14,58
Chorvatsko60,2951,07-15,30
Itálie270,44230,57-14,74
Kypr3,432,90-15,36
Lotyšsko25,1321,29-15,25
Litva41,8335,43-15,30
Lucembursko2,612,23-14,49
Maďarsko89,6075,54-15,68
Malta2,572,22-13,64
Nizozemsko15,7513,28-15,68
Rakousko102,1087,21-14,58
Polsko283,71239,21-15,68
Portugalsko105,2289,52-14,92
Rumunsko207,85175,25-15,68
Slovinsko21,7318,56-14,58
Slovensko49,0141,33-15,68
Finsko61,7253,00-14,13
Švédsko45,2638,40-15,15
Spojené království66,900,00-100
Celkem2 472,122 038,46

Prostředky na financování přímých plateb na roky 2014-2020 a návrh na roky 2021-2027

Členská země Miliardy Kč Procentuální změna
2014–2020 2021–2027
Belgie92,2188,14-4,41
Bulharsko138,05143,984,29
Česko155,04152,26-1,79
Dánsko155,79153,58-1,42
Německo893,31875,44-2,00
Estonsko23,6032,2436,63
Irsko220,15211,27-4,03
Řecko375,80369,66-1,64
Španělsko892,54868,17-2,73
Francie1 328,631 297,39-2,35
Chorvatsko42,6564,5451,31
Itálie691,09646,21-6,49
Kypr9,028,49-5,95
Lotyšcko42,1157,5336,62
Litva84,1997,7716,12
Lucembursko6,095,83-4,30
Maďarsko231,19221,40-4,24
Malta0,930,82-12,22
Nizozemsko133,51127,76-4,31
Rakousko125,66120,67-3,97
Polsko596,39550,73-7,66
Portugalsko105,51109,283,57
Rumunsko318,47346,738,87
Slovinsko24,7423,43-5,30
Slovensko77,3271,40-7,67
Finsko95,0992,49-2,73
Švédsko126,69122,20-3,55
Spojené království597,970,00-100
Celkem7 583,756 859,40

Pro přepočet na koruny byl použit aktuální kurz 25,93 Kč/euro

Zdroj: Evropská komise, ministerstvo zemědělství

reklama