reklama

Globalizace mění tvář světa

Těžiště světové ekonomiky se během uplynulých deseti let výrazně posunulo do Asie. Nejenom z Číny, ale i dalších rozvojových zemí se staly průmyslové velmoci lákající západní kapitál.

Počet obyvatel

Téměř 60 procent obyvatel světa žije v deseti nejlidnatějších zemích. Na tři asijské země – Činu, Indii a Indonésii - připadají zhruba dvě pětiny světové populace. Tempo jejího růstu se od konce 60. let, meziročně činilo 2,1 procenta, snižuje. Na přelomu tisíciletí dosahovalo zhruba 1,3 procenta, nyní mírně přesahuje jedno procento a podle předpovědi OSN bude dále klesat.

Zdroj: OSN

Hospodářská váha velmocí

(Podíly na celosvětovém ukazateli)

Počet obyvatel

Čína 20,5 %
 
19 %
 
Eurozóna 4,9 %
 
4,6 %
 
USA 4,7 %
 
4,4 %
 
Japonsko 2 %
 
1,7 %
 
 2016  2017

HDP

Podíly na HDP propočteny s ohledem na paritu kupní síly.

USA 19,7 %
 
15,5 %
 
Čína 15,1 %
 
17,7 %
 
Eurozóna 14,7 %
 
11,7 %
 
Japonsko 6,3 %
 
4,4 %
 
 2016  2017

Vývoz

Vývoz zboží a služeb

Eurozóna 28,7 %
 
26,5 %
 
USA 9,8 %
 
10,7 %
 
Čína 7,2 %
 
10,7 %
 
Japonsko 5 %
 
3,9 %
 
 2016  2017

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

Spotřeba primární energie ve světě

2006 2016
Celkem 11,27 mld. tun 13,28 mld. tun
z toho: Asie, včetně Japonska (z toho Čína) 34,8 % (17,5 %) 42,0 % (23 %)
USA 20,7 % 17,1 %
Evropská unie 16,2 12,4
SNS 8,7 % 7,3 %
Blízký východ 5,3 % 6,7 %
Ostatní 14,3 % 14,5 %

SNS - Rusko, Kazachstán a další země na území bývalého SSSR

Zdroj: BP (Statistical Review, 2017)

Klíčové exportní trhy vybraných zemí

2006 2016
Evropská unie USA USA
USA Kanada EU
Čína EU USA
Japonsko USA USA
Rusko EU EU
Turecko EU EU
Indie EU EU
Jižní Korea Čína Čína
Brazílie EU Čína
Austrálie Japonsko Čína

Zdroj: Eurostat

Výroba osobních aut

Výroba osobních aut se přesunula do Asie, kde si ji „přitáhla hlavně Čína. Vznikly tam četné společné podniky za účasti západních partnerů. Čínská produkce v období 2006 – 2016 stoupla 4,7krát. Rychlou dynamiku zaznamenala také Indie (dvaapůlkrát více), o 11 procent se zvýšila výroba v Jižní Koreji. Na čtveřici asijských zemí – Čínu, Indii, Japonsko a J. Koreu - připadá kolem 55 procent světové produkce proti 40 procentům před deseti lety.

Významným centrem automobilové výroby v Severní Americe se stalo Mexiko dodávající hlavně pro USA. Na evropské mapě stoupla váha nejenom Česka (růst výroby z 849 tisíc v roce 2006 na více neřž 1,34 milionu), ale zejména Slovenska. To se dostalo z 295 tisíc na více než milion aut a ve výrobě v přepočtu na tisíc obyvatel je dokonce první na světě (hned po něm následuje Česko).

(Vybrané země v milionech kusů)

2006 2016
Celkem svět 49,9 72,1
z toho: Čína 5,2 24,4
Japonsko 9,8 7,9
Německo 5,4 5,7
USA 4,4 3,9
Jižní Korea 3,5 3,9
Indie 1,5 3,7
Česko a Slovensko 1,1 2,4
Španělsko 2,1 2,4
Mexiko 1,1 2

Koncerny spravující největší majetek v zahraničí

Polovina z deseti koncernů spravujících největší majetek v zahraničí má sídlo v Evropské unii. Pro nadnárodní korporace je příznačný jeho vysoký přesahující mnohdy dvě třetiny hodnoty všech aktiv. Ale některé společnosti mají největší část majetku doma. Platí to například pro General Electric (51,1 procenta) nebo pro Volkswagen (54,3 procenta), uvádí Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).

(Bez finančních ústavů, koncem roku 2016, hodnoty v mld. eur)

Odvětví Celková aktiva Z toho v zahraničí
1. Royal Dutch Shell (Británie/Nizozemsko) Ropa/plyn371,6315,9
2. Toyota Motor (Japonsko) Auta393,9274,4
3. BP (Británie) Ropa/plyn237,9212,4
4. Total (Francie) Ropa/plyn220210,7
5. Anheuser Busch InBev (Belgie) Pivovarnictví233,4187,9
6. Volkswagen (Německo) Auta390,2178,2
7. Chevron (USA) Ropa/plyn235170,9
8. General Electric (USA) Smíšený koncern329,9161,3
9. ExxonMobil (USA) Ropa/zemní plyn298,4149,9
10. Softbank (Japonsko) Telekomunikace199131,5

Zdroj: UNCTAD

reklama