reklama

Spotřeba vody bude globálně i nadále stoupat. Očekává se růst cen

úvodní obrázek

Do deseti let způsobí stoupající poptávka po vodě v zemědělství, průmyslu a v domácnostech nedostatek této komodity. To bude znamenat růst cen, ale i příležitosti pro inovace a investory.

Jen asi jedno procento vody na Zemi lidé využívají v zemědělství, průmyslu a osobní spotřebě. Ostatní voda je buď nedostupná v podzemí či ledu, nebo je slaná a její odsolování je drahé. Přístupná voda se zajištěnou dodávkou v současnosti pochází z více než osmdesáti procent z povrchových zdrojů a z necelých dvaceti procent z podzemních. Podle studie poradenské firmy McKinsey se bude poptávka po vodě zvyšovat do té míry, že v roce 2030 bude chybět 2700 miliard krychlových metrů, tedy asi 40 procent globálních potřeb. Odhad předpokládá, že stávající podmínky zůstanou neměnné a nebude nalezena žádná revoluční metoda získávání vody z nových zdrojů.

Spotřeba vody roste

Za růstem spotřeby stojí podle expertů řada dlouhodobých faktorů – hlavně rostoucí poptávka po potravinách, spotřebním zboží, energiích a vyšší nároky na hygienu. Více lidí se například stěhuje do měst (do roku 2050 bude ve městech žít asi 70 procent světové populace). V zemích třetího světa lidé bohatnou a pro výrobu zboží je voda důležitou vstupní komoditou. Roli také budou hrát výkyvy počasí – extrémní sucha nebo záplavy.

Spotřeba vody

v miliardách metrů krychlových

porovnání spotřeby vody v roce 2010 a 2030

Rostoucí problém

Pro mnoho zemí bude nedostatek vody představovat zásadní faktor pro ekonomický a společenský vývoj. Do roku 2030 bude žít více než třetina světové populace na území s výrazným nedostatkem vody, včetně regionů, jež jsou dnes motorem globálního hospodářského růstu, například v Číně. Podle analýzy Spojených národů bude žít do roku 2050 téměř šest miliard lidí v oblastech s výpadky vody (trvající alespoň jeden měsíc v roce). Dnes je takových lidí 3,6 miliardy.

Dostupnost vody v roce 2030

v miliardách metrů krychlových

40 % spotřeby vody bude deficitní

Do roku 2030 vzroste světová spotřeba vody ze současných 4,5 miliardy m³ na 6,9 miliardy m3 – to je 40 procent nad současné spolehlivé a zajistitelné zdroje. (V některých oblastech bude deficit ještě větší. Odhad nezahrnuje možné budoucí úsporné technologie a předpokládá scénář průměrného ekonomického růstu.) V budoucnosti hrozí růst cen vody. To se týká hlavně rozvíjejících se trhů, včetně velkých ekonomik, jako jsou Indie, Čína, Rusko, Mexiko nebo Turecko.

Kolik se při výrobě spotřebuje vody

šálek kávyšálek kávy140 litrů
1 pivo (0,5 l)1 pivo (0,5 l)150 litrů
1 kg masa1 kg masa15 500 litrů
papír A4papír A410 litrů
pár botpár bot8 000 litrů
tričkotričko1 900 litrů
počítačpočítač31 500 litrů
automobilautomobil144 300 litrů
mytí rukoumytí rukou3–5 litrů

Spotřeba podle států

v litrech na den na obyvatele

Celkový dopad na vodu (water footprint) posuzuje celkové množství vody, jenž je potřeba na osobní spotřebu, služby a výrobu zboží pro obyvatele dané země.

Zdroj: UNESCO National Water Footprint Accounts

Voda a investoři

Rostoucí důležitost vody a vodního hospodaření láká i investory. Voda je stále vzácnější a potřeba čištění spolu s novými technologiemi vytvářejí příležitosti ke zhodnocování peněz. Přispívá i přísnější regulace – nejde jen o lepší hygienické normy, ale přibývají i nové požadavky na čištění, například vody používané na vyvažování nákladních lodí (tzv. ballast water).

Globální správci peněz

nabízejí řadu fondů sázejících na růst vodohospodářských projektů. V listopadu spustila Fidelity International nepříklad svůj Sustainable Water & Waste Fund. Ten plánuje investovat více než 90 milionů dolarů asi do pěti desítek akcií společností spojených s vodním hospodářstvím a se zpracováním odpadů – do čističek a zadržovacích systémů či do projektů specializujících se na výrobu vodohospodářských zařízení a technologií. Fidelity tak zároveň chce oslovit ty investory, kteří chtějí investovat s ohledem na životní prostředí, sociální oblast a obezřetné řízení (takzvané ESG). Na vodu zaměřený fond v Česku nabízí i Amundi Asset Management. Investoři si také mohou vybrat z široké nabídky burzovně obchodovaných fondů, tzv ETF.

Global Water Intelligence 2015 Survey

reklama