reklama

Zaplatit účty za teplo dělá problém až pětině českých domácnosti

úvodní obrázek

Až pětina českých domácností jen s obtížemi zvládne zaplatit účet za teplo. Musí proto topit méně nebo ušetřit na něčem jiném. Nejohroženější jsou senioři, samoživitelé a nezaměstnaní.

15 až 20 procent

Tolika Čechům podle odhadů hrozí, že nebudou mít dost peněz na pokrytí výdajů za energie, a musí proto omezovat své potřeby. Nejčastějšími příčinami takzvané energetické chudoby jsou příliš nízké příjmy domácnosti při neustále se zvyšujících cenách energií, neefektivní způsob vytápění a nedostatečná izolace domu.

39 procent

Tolik lidí podle průzkumu agentury STEM kvůli vysokým nákladům nevytápí některé části svého bytu či domu tak, jak by jim vyhovovalo. Více než pětina dotázaných ze stejného důvodu omezuje jiné výdaje. Celkem 15 procent domácností obě opatření kombinuje.

Nejvíce ohroženi jsou senioři a chudí lidé

K nejohroženějším skupinám ohledně vysokých nákladů na vytápění patří lidé v důchodovém věku, kteří žijí ve velkých a špatně zateplených domech, domácnosti s jedním rodičem nebo více dětmi a také lidé v hmotné nouzi.

Jak se lidé snaží vypořádat s vysokými náklady na vytápění – podle věku

v procentech

Jak se lidé snaží vypořádat s vysokými náklady na vytápění – podle materiálního zajištění

v procentechNejčastější teplota v nejvíce obývané místnosti během zimy

v procentech

Dvě třetiny spotřeby energií domácností jsou na topení

Dvě třetiny energií, které české domácnosti spotřebují, využívají na topení. Ukázalo to rozsáhlé šetření, které Český statistický úřad provedl před čtyřmi lety. Nejčastěji Češi využívají dálkově dodávané teplo, zemní plyn nebo obnovitelné zdroje. Zatímco v roce 1990 pocházela skoro polovina energií z tuhých paliv, nyní jde o 13 procent. Celkem 22 procent domácností využívá k vytápění víc než jeden zdroj energie.

Přehled spotřeby paliv a energií na vytápění v jednotlivých krajích

rok 2015

Energetická náročnost klesá

Průměrné roční nároky domácností na energii klesají, hlavně díky zateplení domů či výměně oken. Před dvaceti lety se spotřeba pohybovala kolem 90 gigajoulů na byt, v roce 2015 klesla na 65 gigajoulů.

Průměrné vydání domácnosti na elektrickou a tepelnou energii

v Kč

Podíl nákladů na teplo a teplou vodu na celkových nákladech na bydlení

v %

zdroje: STEM, ČSÚ

reklama