reklama

Kratší pracovní doba? Zaměstnanci by byli spokojenější, ekonomika může poklesnout

Čeští zaměstnanci by měli pracovat 7,5 hodiny denně, tedy alespoň podle představ sociální demokracie. Týdenní pracovní doba by se tak oproti současným 40 hodinám zkrátila na 37,5 hodiny, při zachování současné výše výdělků. „Český zaměstnanec v průměru pracuje o 400 hodin ročně déle než průměrný německý zaměstnanec, ale produktivita práce je na 60 procentech německé. Neplatí tedy přímá úměra, že čím více času v práci trávíme, tím více jsme produktivní,“ odůvodnil návrh ČSSD její předseda Jan Hamáček. Stejnou změnu prosazují také odbory, kampaň spustily na jaře. Raiffeisenbank na kampaň zareagovala studií, podle níž zkrácení pracovní doby není cestou k nižší nezaměstnanosti, naopak může vést k poklesu ekonomiky.

Srovnání délky pracovního týdne


Maximální možná doba
48 hodin
Tolik mohou maximálně podle pravidel Evropské unie za týden odpracovat zaměstnanci ve členských zemích, včetně přesčasů.
EU včetně Česka
40 hodin
Tolik je standardní pracovní týden ve většině zemí EU i v současném Česku. Představuje to osm hodin denně.
Belgie a Nizozemsko
38 hodin
Tak dlouhý týden mají Belgie či Nizozemsko.
Dánsko
37 hodin
Dánsko patří mezi země s nejkratším pracovním týdnem v Evropě.
Francie
35 hodin
Tak dlouho trvá od počátku tisíciletí standardní pracovní týden ve Francii. Momentálně se v zemi vede debata o jeho dalším krácení.

Pracovní doba v Česku


100let

Tolik si letos Češi připomenou od zavedení osmihodinové pracovní doby. Až do roku 1968 měl pracovní týden šest dní, pak k volné neděli přibyla i sobota.

5hodin

Pět hodin denně by podle letošního průzkumu společnosti Up ČR chtělo pracovat 45 procent dotázaných.

37,5 hodinyNávrh ČSSD

Takovou pracovní dobu by ráda podle nového návrhu zavedla v Česku sociální demokracie.

7,6procenta

Tolik českých zaměstnanců pracovalo v letošním druhém čtvrtletí na kratší úvazek. Meziročně to podle Českého statistického úřadu bylo zhruba o 20 300 lidí více. I tak ale tuzemský podíl zkrácených úvazků zůstává v mezinárodním srovnání nízký. Například v Rakousku pracuje na kratší než plný úvazek 28,7 procenta lidí, v Německu 28,2 procenta. Naopak na Slovensku je podíl pouze 6,2 procenta.

Vývoj produktivity práce v ČR (v %, průměr EU =100)


Firmy a kratší pracovní doba


32 hodinový týden

Tedy čtyři dny v práci – to vyzkoušela letos na jaře novozélandská firma Perpetual Guardian. Zaměstnancům přitom i nadále platila stejně, jako by pracovali pět dní v týdnu. Experiment vyhodnotila jako natolik úspěšný, že model zavede natrvalo. Podle výzkumníků z Univerzity v Aucklandu, kteří na pokus dohlíželi, zaměstnanci neodvedli méně práce. Naopak, efektivitu zachovali, navíc byli aktivnější a spokojenější.

6 hodin denně

V práci při zachování původních výdělků si mohl v pilotním testování vyzkoušet personál pečovatelského domu ve švédském Gothenburgu. Výsledkem byly spokojenější a zdravější sestry, které měly více energie. Město ale došlo k závěru, že ani se všemi pozitivními dopady se mu kratší pracovní doba nevyplatí.

4 dny

Tolik prý bude trvat pracovní týden a změna přijde do konce století – alespoň podle šéfky britských odborů Frances O’Gradyové. „Je na čase se podělit o jmění z nových technologií. A nedovolit těm nahoře, aby si ho uzmuli pro sebe,“ řekla odborářka.

reklama