reklama

Obří trh v USA je zásadní destinací pro český export

úvodní obrázek

USA skýtají obrovský trh s vysokou kupní silou. Tamní firmy o Česku vědí, že zde najdou kvalifikované lidi v sofistikovaných oborech jako letectví, nanotechnologie či softwarový byznys.

Český byznys s USA

Spojené státy americké se staly největším odbytištěm tuzemských firem za hranicemi Evropské unie, když v roce 2015 předstihly Rusko. Podstatnější je, že USA představují jednu z klíčových exportních destinací z hlediska přidané hodnoty (letecké motory, zdravotnická zařízení, mikroskopy a další zboží).

Zahraniční obchod s velkými zeměmi mimo EU

Vývoz z ČR

údaje v mld. korun

* V roce 2015 zavedl Západ hospodářské sankce vůči Rusku poté, kdy anektovalo Krymský poloostrov.

Dovoz do ČR

údaje v mld. korun

Podíly na českém obchodu se zeměmi mimo Evropskou unii

údaje v mld. korun

Z toho podíly v %

Největší exportní trhy Česka mimo Evropskou unii

údaje v mld. korun

Z toho podíly v %

53,8 procent

Podíl strojů a dopravních prostředků na českém vývozu do USA v roce 2018, kdy dosáhl hodnoty téměř 49 miliard korun. Druhou nejvýznamnější skupinu (18,4 procenta) tvoří tržní výrobky tříděné podle druhu materiálu. Jde hlavně o výrobky z pryže, železo, ocel a kovové výrobky.

Obchod se stroji a dopravním zařízením

v miliardách korun

Český schodek v této významné skupině se od roku 2015 výrazně prohloubil.

140 mil. USD

Taková investice by měla připadnout Česku v rámci projektu Catalyst GE Aviation. Jde o vývoj špičkového turbovrtulového motoru. Celková hodnota projektu se pohybuje kolem 400 milionů dolarů. Dohoda české vlády s největším americkým průmyslovým konglomerátem General Electric byla podepsána v říjnu 2016. Podle ní by se měl ve středních Čechách postavit nový závod se zhruba 500 zaměstnanci, který bude dodávat kolem 400 leteckých motorů ročně.

Investice amerických firem

Počet amerických turistů v Česku

v tisících

Američané v tuzemsku představují pátou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů, jejich počet v posledních letech stoupá.


Jde o turisty, kteří si v tuzemsku zaplatili alespoň jeden nocleh v hotelích a penzionech.

Zdroj: Český statistický úřad, CzechInvest

reklama