reklama

Brexit svírá ekonomiku. Odchod Británie z Evropské unie může postihnout nejen obchod

úvodní obrázek

Britská ekonomika roste od referenda v červnu 2016 pomaleji než ekonomika měnové unie.

Meziroční změny HDP

čtvrtletní ukazatele, reálně v %

Podíl ostatních zemí EU na britské výměně zboží a služeb

Vývoz


Dovoz

Hlavní obchodní partneři Británie

Klíčovým odbytištěm britských firem dlouhodobě jsou USA, následované Německem. To je ale největším obchodním partnerem, neboť s velkým náskokem vede britský dovozní žebříček, v němž USA zaujímají až čtvrté místo.

Vývoz zboží

Dovoz zboží

10,1 %

je podíl osobních aut na britském vývozu. V roce 2017 se jich vyvezlo za 34,2 miliardy liber. Pátou nejdůležitější exportní položkou je ropa s podílem 4,5 procenta (15,2 miliardy liber). Auta představují rovněž hlavní položku v britském dovozu (7,2 procenta).

Obchod s EU a cla

Británie jako člen EU obchoduje v rámci osmadvacítky bezcelně. Ale nedospěje-li s partnery k dohodě o podmínkách odchodu, může se to dramaticky změnit. Obecně platí, že dovozní cla, jimiž EU chrání svůj společný trh, nejsou vysoká, avšak existují výjimky. Týkají se hlavně agrárních produktů a potravin.

Průměrná dovozní cla platná v EU

vybrané skupiny zboží, rok 2017

Mléčné výrobky35,4%
Cukr, cukrovinky23,6%
Nápoje a tabák19,6%
Obilniny12,8%
Ryby a produkty z nich12,0%
Oděvy11,5%
Ovoce, zelenina10,5%
Káva, čaj6,1%
Chemikálie4,5%
Dopravní zařízení4,3%

Nebezpečný „brexodus“

Počet obyvatel na ostrovech dále stoupá díky migrantům. Jejich počet se od roku 2016, kdy příliv kulminoval, stabilizoval. Ale zevrubnější pohled ukazuje, že jenom díky většímu přílivu z nečlenských zemí. „Migranti pocházející ze zemí EU opouštějí Británii ve větším počtu, než tomu bylo před červnovým referendem v roce 2016,“ komentuje Madeleine Sumptionová z Migration Observatory, výzkumného pracoviště Oxfordské univerzity. Konzervativní poslanec Phillip Lee upozorňuje, že občané z ostatních členských zemí EU pracující v Británii jsou klíčoví pro to, aby mohly normálně fungovat veřejné služby, zejména státem financované zdravotnictví.

Kolik migrantů v Británii přibylo

za roční období do 30. 6. 2018

Jde o „čistý příliv“, tedy rozdíl mezi počtem těch, kteří přijeli, a těmi, kteří Británii opustili. Lidí ze třetích zemí přibylo zhruba třikrát více než občanů ze zemí EU. Z 248 tisíc příchozích ze třetích zemí jich bylo 164 tisíc z Asie. Většina migrantů ze zemí EU přišla do Británie ze západní Evropy, přes třicet tisíc pak z Bulharska a Rumunska. Počet imigrantů z těchto dvou zemí byl ale oproti předchozímu období poloviční. Z osmi zemí, které se staly členy EU v roce 2004 (včetně Česka), došlo dokonce k úbytku o 14 tisíc lidí.

Migrace do Británie: 322 000 lidí za rok

Zdroj: Britský Národní statistický úřad, UK Trade Info, OECD, WTO (World Tariff Profiles, 2017), Reuters

reklama