reklama

Hrozba se může vrátit. Studie vykreslila portrét radikálních islamistů v Evropě

úvodní obrázek

Studie Globsecu upozorňuje, že jakkoli vrchol aktivity teroristů v Evropě byl v roce 2015, hrozba se může brzy vrátit. V nejbližších pěti letech vyjde na svobodu několik desítek odsouzených členů teroristických organizací, kteří většinou podle dostupných informací nezměnili své přesvědčení. Míra recidivy je podle studie vysoká. Do Evropy se také budou vracet lidé, kteří bojovali v řadách Islámského státu v Sýrii a Iráku. Ti také budou fungovat jako verbíři nových bojovníků. Autoři studie upozorňují i na rostoucí zapojení žen do džihádistických aktivit. Nejčastěji se mluví o roli „manželek džihádu“ v Islámském státu, ale ženy také začínají fungovat jako logistická podpora teroristických operací a jejich vliv bude růst.

Výzkumníci získali veřejně přístupná data celkem o 326 džihádistech, kteří byli zatčeni nebo spáchali trestné činy mezi lety 2015 až 2018. Množství údajů se v jednotlivých případech liší, takže počet odpovědí není vždy stejný.

Kdo je evropský džihádista

Muž

Pouze třináct procent ze zatčených džihádistů byly ženy.

Mladý, ale ne teenager

Průměrný věk džihádistů byl 30,3 roku.

Cestoval a vrátil se z konfliktní zóny

Nejčastěji teroristé cestovali do Sýrie a Iráku, někdo ale také do zemí severní Afriky jako například do Libye nebo Alžírska.

Většinou narozený nebo naturalizovaný v Evropě

V Evropské unii strávilo většinu svého života 75 procent zkoumaných osob, 68 procent jich má občanství členského státu EU.

S podřadnou prací nebo nezaměstnaný

Více než čtyřicet procent džihádistů bylo bez práce, dalších čtyřicet procent vykonávalo nekvalifikovanou práci.

Málo vzdělaný

Ze zkoumaného vzorku žádný džihádista nezískal univerzitní diplom, většina nedokončila středoškolské studium.

Země původu džihádistů

Nejvyšší dosažené vzdělání

Dokončil univerzitu0
Navštěvoval univerzitu3
Dokončil bakaláře7
Navštěvoval vysokou školu12
Dokončil vyšší školu9
Navštěvoval vyšší školu11
Skončil střední školu25
Navštěvoval střední školu64
Bez středoškolského vzdělání31

Kdo ho radikalizoval

Osud bojovníků v zahraničí

Zatčení za terorismus v roce 2015

Člen teroristické organizace64
Plánoval útok11
Udržoval spojení s teroristickou organizací32
Pokusil se o vstup do teroristické organizace20
Šířil propagandu37

reklama