reklama

Češi se málo hýbou. Přes 40 procent lidí vůbec nesportuje, říká nový průzkum

Češi se v porovnání s jinými národy v Evropě hýbou jen velmi málo. Podle posledního průzkumu Eurobarometru přes 40 % lidí nesportuje vůbec. Kvůli nedostatku pohybu přibývá obézních lidí a zvyšuje se riziko civilizačních onemocnění.

Evropané a pravidelný pohyb


(alespoň jednou týdně nějaký sport)

Běžný pohyb Čechů a průměr v EU


(fyzická aktivita jako práce na zahradě, jízda na kole nebo tanec alespoň jednou týdně)

33%

Česko

44%

průměr EU

Jak sportují manažeři, dělníci a další skupiny


(alespoň jednou týdně nějaký sport, v %)

Průměrná míra nezaměstnanosti Podíl dlouhodobě nezaměstnaných
podnikatelé a OSVČ
46
38
manažeři
54
44
nemanuální práce (v kanceláři apod.)
44
39
manuální pracovníci
35
22
nezaměstnaní
37
31
studenti
73
57
důchodci
28
18

Důvody, proč lidé nesportují


Jako nejčastější důvod, proč Evropané nesportují, uvádí téměř polovina z nich nedostatek času. V Česku je to dokonce polovina lidí. Dobrou zprávou je, že se snižuje počet Čechů, kteří nesportují kvůli nedostatku financí. Zatímco v roce 2013 to uvedlo čtrnáct procent dotázaných Čechů, v letošním roce jen devět procent.

40%

nedostatek času

20%

nedostatek motivace nebo zájmu

14%

nemoc, jiná překážka

Kolik času denně chodíme?


Se stoupajícím věkem se snižuje chuť sportovat


Pravidelně sportuje

15–24 let
62 %
25–39 let
46 %
40–54 let
39 %
55+
30 %

Obézní Češi

S nedostatkem pohybu souvisí i nárůst obezity. V evropském srovnání patří Česko mezi země s nejvyšší mírou obezity, kterou trpí 19,3 % českých mužů a 18,2 % žen. Hůř než čeští muži jsou na tom jen Chorvaté, Malťané a Řekové, než Češky jen Britky, Lotyšky, Estonky a obyvatelky Malty. Podle pravidelného průzkumu HBSC (The Health Behaviour in School-aged Children) v Česku klesá od roku 2002 pravidelná pohybová aktivita u dětí. To souvisí s narůstající nadváhou a obezitou, se kterou se v Česku potýká dvacet procent patnáctiletých chlapců a jedenáct procent dívek.

21 %

Čechů nasedí denně v průměru osm a půl hodiny a víc. Průměr států Evropské unie je přitom 12 %.

41 %

Čechů uvádí, že nesportují vůbec, 27 % odpovědělo, že sport provozují nepravidelně. Nejvíce se sportuje naopak ve skandinávských zemích, vůbec nic zde nedělá jen desetina lidí. Na jihu Evropy, v Portugalsku, Řecku nebo Bulharsku, se vůbec nehýbe přes dvě třetiny lidí. Od posledního průzkumu v roce 2013 stoupl podíl Čechů, kteří nedělají nic, o šest procentních bodů.

1,4miliardy lidí

na světě trpí nedostatkem pohybu podle v září zveřejněné studie Světové zdravotnické organizace The Lancet Global Health. Lidé, kteří se nehýbou, se přitom vystavují zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, demence a rakoviny. Světová zdravotnická organizace doporučuje alespoň 150 minut nenáročného cvičení nebo 75 minut náročnějšího cvičení týdně, aby člověk zůstal zdravý.

32 %

Studie WHO také ukázala, že mezi muži je větší podíl sportovců než mezi ženami. Zatímco mužů sportuje celkem 32 %, žen se pravidelně hýbe jen 23 %.

Zdroje: Eurobarometr 2018 – Sport and physical activity, HBSC, WHO, ČSÚ

reklama