reklama

Česko se zatím nemůže biopaliv vzdát. Důvodem je závazek na snížení emisí

úvodní obrázek

Vláda se postavila proti návrhu 40 poslanců na zrušení povinného přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty. V Česku se pro výrobu biopaliv využívá hlavně olej z řepky. Jaké jsou alternativy?

10 procent

Do roku 2020 se Česko – jako stát Evropské unie – zavázalo snížit emise skleníkových plynů v dopravě o šest procent proti roku 2010 a také, aby bylo 10 procent energie v dopravě z obnovitelných zdrojů. Dodavatelé pohonných hmot musí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty. Používání biopaliv je jednou z metod, jež mají členské státy ke splnění tohoto cíle k dispozici. Aby Česko mělo šanci splnit cíl, nemůže se biopaliv zatím vzdát. Do budoucna by mělo být alternativou větší zastoupení elektromobilů.

Rozdělení biopaliv

Biopaliva se dělí do několika kategorií. V současnosti se v Česku využívají biopaliva první generace, pro které se zde pěstuje řepka, kukuřice a cukrová řepa. Řadí se sem také palmový či sójový olej. Biopalivům první generace je vytýkáno, že plodiny pro jejich výrobu zabírají zemědělskou půdu a škodí životnímu prostředí. Třeba řepka vyžaduje chemické postřiky, které mají negativní dopady na přírodu i živočichy. Česko je v objemu pěstování řepky pátou zemí EU – za Francií, Německem, Polskem a Velkou Británií.

Pro biopaliva druhé generace se nemusí pěstovat plodiny, které by zabíraly zemědělskou půdu. Biopaliva druhé generace se vyrábí z biologických zbytků. Jde například o dřevní odpad, palivové dřevo nebo použité oleje z restaurací.

Alternativou jsou také řasy, které se dají sklízet celoročně. Ministerstvo zemědělství už dříve uvedlo, že by bylo finančně náročné jejich pěstování zařídit. Geneticky upravené řasy na výrobu paliva by mohly podle vědců zaznamenat boom zhruba za deset let.

Řepka

30 procent

vyprodukované řepky se využije do pohonných hmot.

15 procent

výměry orné půdy v Česku zabírá řepka.

Kolik řepka zabírala půdy v ČR

v tis. ha

Kolik půdy zabírala kukuřice

Graf znázorňuje množství plochy (ha), na kterém byla kukuřice pěstována.

21,1 procenta

vyprodukované kukuřice se v průměru využilo na výrobu bioetanolu.

Kolik půdy zabírala cukrová řepa

Graf znázorňuje množství plochy (ha), na kterém byla cukrová řepa pěstována.

19,06 procenta

vypěstované cukrovky se v průměru využilo na výrobu bioetanolu.

Import bionafty do Evropské unie

v tis. tun

Dovoz biopaliv z Jižní Ameriky a z Asie má podle ministerstva zemědělství negativní dopad na tamní životní prostředí. Kvůli palmovému oleji se kácí deštné pralesy a na uvolněných plochách se vysazují palmové plantáže. Mezi největší producenty palmového oleje se řadí Indonésie a Malajsie. U Argentiny se mezi negativní jevy řadí to, že se při pěstování geneticky upravované sóji používají glyfosátové herbicidy, které škodí zdraví.

reklama