reklama

Banky podnikající v Česku jsou v EU druhé nejvýnosnější

Počet bank v Evropské unii od poslední krize výrazně klesl. Bankovnictví v tuzemsku hodnotí poslední analýza Evropské bankovní federace jako velice stabilní. Jeho ziskovost je výrazně nad unijním průměrem.

Výnosnost kapitálu ve vybraných zemích EU

(rok 2017, ukazatel ROE v procentech)


Země s nejvyšším ukazatelem ROE

(ROE – return on equity – průměrná návratnost vlastního kapitálu. Indikátor ukazuje, kolik čistého zisku přináší každé investované euro či jiná měna.)

0 %
15 %
Maďarsko
14,5
Česko
13
Rumunsko
11,7
Švédsko
10,9
Dánsko
10,8
Bulharsko
10,2
Slovensko
9,3

Velké země EU

0 %
15 %
Itálie
7,1
Španělsko
7
Francie
6,4
Velká Británie
4,3
Německo
2,9

5,6 %

Průměrná ziskovost (návratnost) vlastního kapitálu (return on equity – ROE) v Evropské unii. Jde o klíčový indikátor, podle kterého investoři hodnotí přitažlivost bankovnictví. Ziskovost představuje s ohledem na přetrvávající extrémně nízké sazby nastavené ECB "klíčovou výzvu" pro celý bankovní sektor. Nejlepšího ukazatele dosahují ústavy v Maďarsku a Česku.

6250

Tolik úvěrových institucí podniká podle Evropské bankovní federace (EBF) v osmadvaceti zemích EU. Jejich počet od poslední globální krize v roce 2008, kdy jich bylo 8525, soustavně klesá. Loni jich nejvíce ubylo v Německu, Itálii, Maďarsku a Rakousku. Přibyly jenom ve dvou zemích, a to mimo eurozónu – ve Švédsku (dvě) a Británii (15).

3,7 %

Podíl špatných půjček, které tíží banky v zemích EU. V Česku je průměrný ukazatel podle zprávy EBF mnohem nižší, a to 1,6 procenta. Problém se špatnými půjčkami se v minulosti vyhrotil vzhledem k dluhové krizi, jež zasáhla jih kontinentu. V roce 2012 tyto půjčky v unii představovaly 7,5 procenta poskytnutých úvěrů. Absolutní suma špatných půjček kulminovala v červnu roku 2016, kdy přesáhla bilion eur. Během následujících 18 měsíců klesla (i díky vládním zásahům) skoro o čtvrtinu na 800 miliard eur koncem roku 2017.

42,9 bilionu eur

Hodnota aktiv, která spravují banky v Evropské unii, z toho na eurozónu připadá 30,4 bilionu eur. Podle EBF klesla loni třetí rok po sobě, tentokrát asi o 300 miliard eur. Z velkých zemí jejich hodnota stoupla jenom ve Francii. Největší růst zaznamenalo Česko, kde bankovní aktiva stoupla o 24 procent na 53,6 miliardy eur.

Podíly tuzemských ústavů na hodnotě aktiv

(údaje z konce roku 2017 v procentech)


Jak se tuzemské ústavy dělí o půjčky klientům

(rok 2017, podíly komerčních bank v procentech)


4,44bilionu korun

Souhrnná suma vkladů u domácích bank koncem letošního června. Od poloviny roku 2015 stoupla o 27,5 procenta.

3,23bilionu korun

Suma úvěrů poskytnutých v českých korunách a zahraničních měnách (rezidenti a nerezidenti celkem) domácími bankami. Skoro polovina (1,58 bilionu korun) připadá podle údajů ČNB z konce letošního června na domácnosti.

7bilionů korun

Celková hodnota aktiv spravovaných tuzemskými bankami koncem loňského roku, což představuje meziroční nárůst o 17,6 procenta.

Zdroj: Evropská bankovní federace (EBF), Česká národní banka (databáze ARAD), zprávy tuzemských komerčních ústavů.

reklama